Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloanalýza matematická
  Heslo anglickymathematical analysis
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloanalýza medziodvetvová
  Heslo anglickyinter-branch analysis
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloekonómia matematická
  Heslo anglickymathematical economics
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (53) - KNIHY
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslofunkcia Cobb-Douglasova
  Heslo anglickyCobb-Douglas function
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofunkcie matematické
  Heslo anglickymathematical functions
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (123) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (55) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslografy sieťové
  Heslo anglickynetwork charts
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  519.8 - Operačný výskum
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslohry ekonomické
  Heslo anglickybusiness games
  Ekokód519.8 - Operačný výskum
  330.4 - Matematická ekonómia
  Pozri miestohry podnikové - hry manažérske
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (61) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokoeficient pružnosti
  Heslo anglickyflexibility coefficient
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslometóda kritickej cesty
  Heslo anglickycritical path method
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  330.45 - Operačný výskum
  Pozri miestometóda CPM
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslometóda simplexová
  Heslo anglickysimplex method
  Ekokód519.8 - Operačný výskum
  330.4 - Matematická ekonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo