Výsledky vyhľadávania

 1. Heslohospodárstvo komunálne
  Heslo anglickymunicipal economy
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslohospodárstvo miestne
  Heslo anglickylocal economy
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (10) - ČLÁNKY
  (50) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloinštitúcie kultúrne
  Heslo anglickycultural institutions
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloinštitúcie verejnoprávne
  Heslo anglickypublic institutions
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (72) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (84) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (296) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloorganizácie hospodárske
  Heslo anglickyeconomic organizations
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ČLÁNKY
  (48) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloorganizácie charitatívne
  Heslo anglickycharities
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloorganizácie náboženské
  Heslo anglickyreligious organizations
  Ekokód2 - Náboženstvo
  334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Pozri miestospoločnosti náboženské
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloorganizácie nefinančné
  Heslo anglickynon-financial organizations
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (58) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloorganizácie neziskové
  Heslo anglickynon-profit organizations
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Pozri miestoorganizácie nezárobkové
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (297) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (279) - ČLÁNKY
  (10) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (135) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloorganizácie príspevkové
  Heslo anglickysubsidized organizations
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 364  : Takýto typ organizácie vykonáva verejnoprospešnú alebo odbornú činnosť, na ktorú od zriaďovateľa môže dostávať príspevok. Zriaďovateľom môže byť štát (štátna príspevková organizácia) alebo obec (miestna príspevková organizácia). Príspevková organizácia musí mať aj vlastné príjmy (tržby) v určitej výške a môže dostať príspevok od zriaďovateľa po splnení určitých ukazovateľov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (102) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (180) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (58) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo