Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloakreditívy
  Heslo anglickyletters of credit
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobankovníctvo
  Heslo anglickybanking
  Ekokód336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (167) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (566) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (63) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (20) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobilancia finančná
  Heslo anglickyfinancial balance
  Ekokód330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) - ČLÁNKY
  (58) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslocolníctvo
  Heslo anglickycustoms
  Ekokód336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  336.4 - Iné príjmy a finančné zdroje. Colná správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofinancie
  Heslo anglickyfinance
  Ekokód336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (669) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (952) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (919) - ČLÁNKY
  (120) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (49) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslofinancie verejné
  Heslo anglickypublic finances
  Ekokód336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 896  : Tie peňažné vzťahy, ktoré vznikajú najmä v súvislosti s tvorbou, rozdelením a použitím peňažných fondov a sú späté s hospodárskou činnosťou verejných orgánov. V širšom slova zmysle verejné financie vystupujú ako protipól financiám súkromným, pretože ide o označenie pre verejné peňažné hospodárenie štátu. Za najdôležitejšiu položku verejných financií sa považuje štátny rozpočet.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (60) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (4) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (509) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (537) - ČLÁNKY
  (34) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (489) - KNIHY
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslofinancovanie súkromné
  Heslo anglickyprivate funding
  Ekokód336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslofinancovanie výskumu
  Heslo anglickyfinancing research
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslogramotnosť finančná
  Heslo anglickyfinancial literacy
  Ekokód37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 86  : Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je špecializovanou súčasťou ekonomickej gramotnosti. Dosahuje sa prostredníctvom zavedenia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (178) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) - ČLÁNKY
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (22) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslomatematika finančná
  Heslo anglickyfinancial mathematics
  Ekokód51 - Matematika
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (106) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (56) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo