Výsledky vyhľadávania

 1. 1.ASEAN

  HesloASEAN
  Heslo anglickyAssociation of South Asian Nations
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Encyklopédia medzinárodných organizácií, výkladový slovník A-Ž, Sprint, 1997, s. 25  : Združenie národov juhovýchodnej Ázie, medzivládna organizácia, na vytvorení ktorej sa v roku 1967 v Bangkoku (Thajsko) dohodli zástupcovia vlád Filipín, Indonézie, Malajzie, Singapuru a Thajska. Cieľom organizácie je podpora hospodárskej a kultúrnej spolupráce medzi jej členmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. HesloBenelux
  Heslo anglickyBenelux
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovhttp://www.europskaunia.sk/benelux  : Benelux bol pôvodne colnou úniou, ktorá vznikla v roku 1944, keď zmluvu o jej vytvorení podpísali exilové vlády v Londýne. Zmluva vstúpila do platnosti v roku 1947 a platila až do roku 1958, keď ju nahradila dohoda o hospodárskej únii medzi týmito štátmi. Dohoda o vzniku hospodárskej únie medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom bola síce podpísaná v roku 1958, do platnosti však vstúpila až v roku 1960. Hospodárska únia umožňuje voľný pohyb pracovníkov, kapitálu, služieb a tovarov a jej generálny sekretariát má sídlo v Bruseli.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobezpečnosť ekonomická
  Heslo anglickyeconomic safety
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobilateralita
  Heslo anglickybilaterality
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 173  : 1. v medzinárodných obchodných a platobných zmluvách zásada, že v týchto zmluvách sa prihliada výhradne na záujmy zmluvných strán (dvoch štátov) bez zreteľa na ich vzťahy, 2. lingv. vzťah daný dvojicou vlastností, dvoma zložkami, aspektmi ap.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (51) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. 5.BRICS

  HesloBRICS
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajov : Skupinu BRICS tvoria krajiny: Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodezintegrácia
  Heslo anglickydesintegration
  Ekokód330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodiplomacia hospodárska
  Heslo anglickyeconomic diplomacy
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 111  : Termín vznikol po druhej svetovej vojne ako odpoveď na meniace sa prostredie medzinárodných vzťahov. Ide o osobitnú činnosť štátnych orgánov pre medzinárodné hospodárske styky a ich reprezentantov pri zastupovaní štátnych záujmov, ktorá sa vykonáva v rámci celkovej diplomacie na realizáciu cieľov zahranično-hospodárskej politiky štátu prostredníctvom negociácií a ďalších dostupných prostriedkov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. HesloEuroázijská ekonomická únia
  Heslo anglickyEurasian Economic Union
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloeuropeizácia
  Heslo anglickyeuropeanization
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. HesloEurópska komisia
  Heslo anglickyEuropean Commission
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=968  : Komisia je politicky nezávislá inštitúcia, ktorá reprezentuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Predstavuje "hnaciu silu" inštitucionálneho systému EÚ - navrhuje právne predpisy, politiku a programy činnosti a zodpovedá za implementáciu rozhodnutí Parlamentu a Rady. Európska komisia bola zriadená na základe zakladajúcich zmlúv EÚ. Má 25 členov – komisárov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (73) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (207) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo