Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 155  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000215 250h^"
 1. Hesloagentúry
  Heslo anglickyagencies
  Ekokód06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 38  : 1. zastupiteľstvo, sprostredkovateľstvo, 2. spoločnosť zaoberajúca sa zbieraním správ a informácií pre tlač, rozhlas a pod.; tlačová kancelária, 3. výzvedná podvratná organizácia; výzvedná, podvratná služba v prospech cudzieho štátu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (90) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (369) - ČLÁNKY
  (123) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloakcept
  Heslo anglickyacceptance
  Ekokód336.72/.73 - Sporiteľne. Iné úverové ústavy
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 45  : 1. práv. prijatie prejavu (vôle) inej osoby (najmä ponuky, cenného papiera a pod.), 2. ekon. prijatie (podpísanie) zmenky akceptantom pred jej splatnosťou, 3. ekon. zmenka podpísaná zmenkovým dlžníkom
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloakceptácia
  Heslo anglickyacceptance
  Ekokód336.72/.73 - Sporiteľne. Iné úverové ústavy
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 45  : 1. prijatie, prijímanie, 2. práv. prijatie prejavu (vôle) inej osoby, iného subjektu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloakcie
  Heslo anglickystocks
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  347.7 - Obchodné právo
  Pozri miestoúčastiny
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 78  : Akcie sú cenné papiere, s ktorými sú spojené práva akcionára. Akcie môžu byť vydané v listinnej alebo zaknihovanej podobe. Z hľadiska prevoditeľnosti a anonymity akcionára môžu znieť na meno alebo na majiteľa.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (267) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (315) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloarbitráž
  Heslo anglickyarbitrage - arbitraging
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  347.9 - Občianske súdne konanie. Organizácia súdov a prokuratúry
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 48  : Profitovanie (dosiahnutie zisku) z rozdielov v cenách toho istého cenného papiera, s ktorým sa obchoduje na dvoch alebo viacerých miestach.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ČLÁNKY
  (40) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloarbitráž hospodárska
  Heslo anglickyarbitration
  Ekokód347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 325  : Orgán rozhodujúci majetkové spory medzi hospodárskymi subjektmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloarbitráž obchodná medzinárodná
  Heslo anglickyinternational arbitrage
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  347.7 - Obchodné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslobankrot
  Heslo anglickybankruptcy
  Ekokód65.016 - Vývoj podniku v čase
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, SPRINTdva,2011  : prirodzený sprievodný jav trhovej ekonomiky. Dotýka sa fyzických i právnických osôb, podnikateľov i spotrebiteľov (nepodnikateľov). Všeobecne sa to chápe ako situácia, keď dlžník nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na úhradu svojich záväzkov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (103) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (242) - ČLÁNKY
  (46) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslobankrot osobný
  Heslo anglickypersonal bankruptcy
  Ekokód347.7 - Obchodné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloburzy
  Heslo anglickyexchanges
  Ekokód336.7 - Peňažníctvo. Bankovníctvo. Burzy
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 97  : Špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút, poistiek a.i. Objekty obchodu pritom nemusia byť k dispozícii a môžu viackrát zmeniť majiteľa bez toho, aby došlo ku konkrétnemu pohybu tovaru.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (95) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (559) - ČLÁNKY
  (301) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.