Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloautonómia
  Heslo anglickyautonomy
  Ekokód351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  342 - Štátne právo. Ústavné právo
  323 - Vnútorná politika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobezpečnosť
  Heslo anglickysecurity
  Ekokód65.012.8 - Utajovanie. Ochrana. Bezpečnosť
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  355/359 - Vojenstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (382) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (553) - ČLÁNKY
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (274) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobezpečnosť národná
  Heslo anglickynational security
  Ekokód323 - Vnútorná politika
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobyrokracia
  Heslo anglickybureucracy
  Ekokód351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 101  : Skupiny ľudí profesionálne špecializovaných na spravovanie a riadenie, v bežnom zmysle slova s pejoratívnym nádychom. Byrokracia v organizácii vedie k preceňovaniu významu formálnych pravidiel na úkor osobného prístupu; administratívny systém, ktorý charakterizujú strnulé procedurálne pravidlá.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (89) - ČLÁNKY
  (73) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesločlenenie územné administratívne
  Heslo anglickyterritorial administrative zoning
  Ekokód351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (102) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodozor štátny
  Heslo anglickystate supervision
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  351.9 - Národohospodárska kontrola
  Pozri miestodohľad štátny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (101) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloekonomika komunálna
  Ekokód351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloekonomika verejná
  Heslo anglickypublic economics
  Ekokód338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslofinancie komunálne
  Heslo anglickymunicipal finance
  Ekokód336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslohranice štátne
  Heslo anglickystate border
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 61  : Plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie SR, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od území susedných štátov. Štátne hranice SR sú určené medzinárodnými mierovými zmluvami a na ne nadväzujúcimi medzinárodnými dokumentmi, medzinárodnými zmluvami uzatvorenými medzi SR a susednými štátmi a inými medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo