Výsledky vyhľadávania

 1. Hesločiastka poistná
  Heslo anglickysum insured
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslodávky poistné
  Heslo anglickybenefits
  Ekokód369 - Sociálne poistenie
  368 - Poisťovníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (78) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodruhy poistenia
  Heslo anglickykinds of insurance
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslofond poistný
  Heslo anglickyinsurance fund
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofondy penzijné
  Heslo anglickypension funds
  Ekokód331.34 - Sociálna politika v podniku
  368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Pozri miestofondy dôchodkové
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 318  : Predstavujú najväčšieho dlhodobého investora na finančných trhoch. Sústreďujú a podporujú tvorbu dlhodobých úspor, rozširujú ponuku produktov dôchodkového poistenia, obmedzujú politické riziká, umožňujú prenášať spotrebu do dôchodkového veku, riešia nepriaznivý demografický vývoj a jeho vplyv na štátne dôchodkové systémy.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (102) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (125) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (62) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslohodnota poistná
  Heslo anglickyvalue insurance
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslomatematika poistná
  Heslo anglickyactuarial mathematics
  Ekokód311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Pozri miestoaktuárstvo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 337  : Samostatná súčasť finančnej matematiky, ktorej predmetom skúmania je kalkulácia poistného, výpočet technických rezerv, solventnosti poisťovne, zostavovanie úmrtnostných tabuliek a odhady trendov vývoja. Používa osobitné metódy matematickej štatistiky, počtu pravdepodobnosti, zákony aritmetických a geometrických postupností a iné.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (262) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ČLÁNKY
  (35) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslometódy aktuárske
  Heslo anglickyactuarial methods
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (129) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslonáhrada poistná
  Heslo anglickycompensation - insurance benefit
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 542  : Vyrovnanie, zaplatenie, odčinenie škody, straty, odškodnenie. V poisťovníctve: náhrada nákladov spojená s vybavením poistnej udalosti; náhrada nákladov súvisiacich s novovzniknutým poistením.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloochrana poistná
  Heslo anglickyinsurance protection
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo