Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloheuristika
  Heslo anglickyheuristics
  Ekokód001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 107  : Špeciálne postupy pri riešení konkrétnych problémov, ktoré nezaručujú získanie optimálneho (niekedy ani prípustného) riešenia, ale neraz poskytujú dobré riešenie v prípadoch, keď výpočet exaktného riešenia nie je možný. Tým sa odlišujú od exaktných metód. Na druhej strane však môžu za pomerne krátky čas poskytnúť dobré riešenie aj zložitých úloh. Takéto riešenie zvyčajne označujeme ako suboptimálne riešenie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloinžinierstvo systémové
  Heslo anglickysystems engineering
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslometóda PERT
  Heslo anglickyPERT method
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Pozri miestoPERT (Program Evaluation and Review Technique)
  Zdroj overenia údajovhttps://managementmania.com/sk/metoda-pert
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslometódy heuristické
  Heslo anglickyheuristic methods
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslometódy inžinierstva systémového
  Heslo anglickymethods of systems engineering
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslometódy optimalizačné
  Heslo anglickyoptimalisation methods
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (28) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslometódy simulačné
  Heslo anglickysimulation methods
  Ekokód330.45 - Operačný výskum
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) - ČLÁNKY
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslomodelovanie
  Heslo anglickymodelling
  Ekokód519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Zdroj overenia údajovEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 114  : Tvorba modelov, úspešné uplatnenie modelového prístupu k riešeniu ekonomických problémov je podmienené splnením niekoľkých základných podmienok. Tie možno zoradiť do piatich na seba nadväzujúcich skupín: 1. poznanie metód a prostriedkov modernej ekonomickej analýzy, 2. možnosť modelového zobrazenia reálnych javov procesov prebiehajúcich v skúmanom objekte, 3. rešpektovanie zvláštnosti skúmaného objektu, 4. poznanie a využitie informácií, 5. realizácia modelu pomocou počítača v tých prípadoch, kedy je to účelné.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (674) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (285) - ČLÁNKY
  (14) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (565) - KNIHY
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. 9.modely

  Heslomodely
  Heslo anglickymodels
  Ekokód519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 526  : Zjednodušené zobrazenia skutočností pomocou zvolených nástrojov a prostriedkov. Výrazové prostriedky na zobrazenie skutočnosti sa volia v závislosti od cieľov, ktoré sa modelmi sledujú. Pre ekonomiku sa modely vytvárajú zohľadnením príslušného ekonomického javu. Modelovanie ekonomických procesov vychádza zo všeobecných princípov kybernetiky, teórie riadenia, teórie systémov a teórie regulácie. Model vždy vyjadruje vzťahy prevažne kvantitatívne, ale rovnako tiež kvalitatívne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (878) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (14) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslomodely asymetrické
  Heslo anglickyasymmetric models
  Ekokód519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo