Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloautorita
  Heslo anglickyauthority
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  316.4 - Sociálne procesy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ČLÁNKY
  (21) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslociele riadenia
  Heslo anglickymanagement objectives
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ČLÁNKY
  (60) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloekonomika vedomostná
  Heslo anglickyknowledge economics
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (346) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (128) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (66) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloekonomika znalostná
  Heslo anglickyknowledge economy
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Pozri miestoekonomika vedomostná - ekonomika poznatková
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 410  : Termín vznikol v druhej polovici 20. storočia na označenie takého typu ekonomiky, ktorý je založený predovšetkým na využívaní vedomostí a znalostí. Od 90. rokov 20. st. sa ako znalostná ekonomika označuje taký stupeň vo vývoji zmiešaných trhových ekonomík, ktorý je spojený s rozvojom odvetví informačných a komunikačných technológií a s rastom ich vplyvu vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Vo svojej podstate odráža posun od technicko-fyzikálnych faktorov k faktorom založeným na vedomostiach a ľudskom kapitáli.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (151) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (21) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofacility management
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloflexibilita
  Heslo anglickyflexibility
  Ekokód519.8 - Operačný výskum
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 287  : Pružnosť v ekonomickom rozhodovaní a v hľadaní najvýhodnejších ciest vedúcich k prosperite.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (160) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (209) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (40) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloformy riadenia
  Heslo anglickyforms of management
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslohry simulačné manažérske
  Heslo anglickymanagement simulation games
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  519.8 - Operačný výskum
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloinformácie vnútropodnikové
  Heslo anglickyintra-company information
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  65.012.45 - Vnútropodnikové informácie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (39) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (72) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloinformatika manažérska
  Heslo anglickymanagerial informatics
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo