Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloaktíva
  Heslo anglickyassets
  Ekokód658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, s. 29  : Ľavá strana súvahy firiem, ktorá vyjadruje stav imania a člení sa: a) podľa ekonomického určenia majetku, napr. základné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a ostatné aktíva (cenné papiere, účasti, podiely); b) podľa likvidity položiek, napr. peňažná hotovosť, vklady v bankách, ostatné pohľadávky, zásoby, základné prostriedky. Členenie podľa ekonomického určenia sa uplatňuje v európskej kontinentálnej oblasti, členenie podľa likvidity v anglo-americkej sfére.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (315) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (424) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (337) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloamortizácia
  Heslo anglickyamortization
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 17  : Účtovný proces postupného znižovania hodnoty zložiek majetku hospodáriaceho subjektu na ťarchu jeho nákladov, resp. zisku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloarchívy účtovné
  Heslo anglickyaccount archives
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobilancie
  Heslo anglickybalances
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (44) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (75) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (68) - ČLÁNKY
  (362) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodenníky účtovné
  Heslo anglickyaccount journals
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodoklady účtovné
  Heslo anglickyaccount documents
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 195  : Písomné potvrdenie, ktorým sa dokazuje správnosť každého účtovného zápisu. Súbor účtovných dokladov tvorí účtovnú dokumentáciu a zápis do účtovných kníh nemožno uskutočniť bez účtovných dokladov. Účtovné doklady sa rozdeľujú na doklady externé a interné, na sprievodné a zberné.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (65) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (67) - ČLÁNKY
  (27) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloexpozícia účtovná
  Heslo anglickyaccounting exposure
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslofaktúry
  Heslo anglickyinvoices
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 273  : Faktúra je doklad vyhotovený na predtlačenom formulári, ktorý vyjadruje cenu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby. Aby faktúra mohla slúžiť ako účtovný doklad (pre jednotlivé subjekty, banky, colné, daňové a iné orgány), musí obsahovať predpísané náležitosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (69) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslofaktúry elektronické
  Heslo anglickyelectronic invoices
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloinventár
  Heslo anglickyinventory
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo