Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloautomatizácia riadenia
  Heslo anglickyautomation of control
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloriadenie automatizované
  Heslo anglickyautomated management
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  65 - Riadenie podniku a organizácia priemyslu, obchodu a dopravy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslosystémy informačné manažérske
  Heslo anglickymanagement information systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 467  : Počítačová aplikácia integrácie informácií z rôznych oblastí činnosti firmy pre podporu rozhodovania. Agregáciou veličín, grafickým zobrazením informácií identifikuje momentálny stav a trendy vývoja najdôležitejších ekonomických ukazovateľov. Umožňuje integrovať dáta do jedného zdroja - data warehouse.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (85) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (71) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslosystémy informačné odvetvové
  Heslo anglickyindustry automated systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslosystémy informačné podnikové
  Heslo anglickybusiness information systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 122  : Súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, spracúvanie, distribúciu a prezentáciu informácií v organizácii pre potreby rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie. Úlohou informačného systému podniku je zabezpečiť dostatok relevantných aktuálnych a presných informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme pri príprave rozhodnutí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (193) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (220) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (69) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslosystémy informačné riadiace
  Heslo anglickymanagement information systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) - ČLÁNKY
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslosystémy informačné účelové
  Heslo anglickyspecial information systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslosystémy integrované manažérske
  Heslo anglickyintegrated management systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (79) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslosystémy komunikačné
  Heslo anglickycommunication systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslosystémy plánovania automatizované
  Heslo anglickyautomated planning systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo