Výsledky vyhľadávania

 1. NázovKatedra aplikovanej informatiky FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKAI
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (49) - súbor autorít osobných mien
  korporácia

  korporácia

 2. NázovKatedra matematiky a aktuárstva FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKMA
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  skoršie záhlavie : Katedra matematiky FHI
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (38) - súbor autorít osobných mien
  (1) - pracovisko
  korporácia

  korporácia

 3. NázovKatedra matematiky FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKMM
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  novšie záhlavie : Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (10) - súbor autorít osobných mien
  (1) - pracovisko
  korporácia

  korporácia

 4. NázovKatedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKOV
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (41) - súbor autorít osobných mien
  korporácia

  korporácia

 5. NázovKatedra štatistiky FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKSA
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (38) - súbor autorít osobných mien
  korporácia

  korporácia

 6. NázovKatedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Odkaz pozriakronym : EUBFHIKUA
  Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  Pozri tiežnadradený termín : Fakulta hospodárskej informatiky
  skoršie záhlavie : Katedra účtovníctva FHI
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (68) - súbor autorít osobných mien
  (1) - pracovisko
  korporácia

  korporácia