Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1149  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0000452^"
 1. GREŠŠ, Martin. Postavenie Indie vo svetovej ekonomike : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: obchod a marketing (v odbore ekonómia a manažment). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 96 s. ISBN 978-80-225-5137-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Kreatívny priemysel v EÚ: Nové výzvy v ére post-covidu : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 54 s. ISBN 978-80-225-5126-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 24th International Joint Conference : Proceedings : 23 - 24 May 2024, Bratislava, Slovakia - Prague, Czech Republic. 1st Edition. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2024. 194 s. ISBN 978-80-245-2512-9. ISSN 2453-6113.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://scb.euba.sk/index.php/pages> ISSN 1339-3081.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera - HALENÁROVÁ, Mária. Kúpeľníctvo a wellness. Recenzenti: Mária Antalová, Ľubomíra Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. [148 s.] [5,99 AH]. VEGA 1/0271/23. ISBN 978-80-225-5097-0.
 6. Mladí vedci 2023. Redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura ; recenzenti: Enikő Dobai Korcsmáros, Paulína Srovnalíková ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Ekonomická univerzita v Bratislave : Univerzita J. Selyeho : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV, 2023. 170 s. [10,26 AH]. GAAA/2022/16. ISBN 978-80-8275-015-0.
 7. WINKLER, Martin et al. Právo v marketingu. Recenzenti: Tomáš Moravec, Andrea Szakács. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 360 s. [23,30 AH]. KEGA 041EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5124-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. MERKÚR 2023. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2023 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : December 8, 2023, Bratislava, Slovak Republic. Compiled by: Ivan Hlavatý ; reviewers: Dana Benešová, Peter Červenka, Miroslava Čukanová ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 297 s. [20,54 AH]. ISBN 978-80-225-5112-0.
 9. RICHNÁK, Patrik. Vízie, iniciatívy a perspektívy elektromobility a jej vplyv na predajcov osobných automobilov na Slovensku v dynamike nízkouhlíkovej dopravy : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 146 s. ISBN 978-80-225-5098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. DRÁBIK, Peter et al. Marketingová komunikácia a digitálne médiá : praktikum. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Jakub Horváth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 130 s. [5,81 AH]. KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5100-7.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.