Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah. Riadenie inovačných procesov v organizácii. Recenzenti: Milan Majerník, Marián Králik. 1. vydanie. Košice : Petit, 2021. 101 s. [5,05 AH]. KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-2-6.
 2. DRÁBIK, Peter. Postoj spotrebiteľov k elektromobilite : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4810-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. DANESHJO, Naqibullah. Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike : inauguračná prednáška : odbor: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 67 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4814-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. LACKO, Roman. Modelovanie efektívnosti produkčných jednotiek v službách a životnom prostredí : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania : obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 61 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4836-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. [8,058 AH]. ISBN 978-80-225-4804-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 6. DRÁBIK, Peter. Spoločensky prospešné inovácie v distribúcii : elektromobilita. Recenzenti: Ferdinand Daňo, Rastislav Lauko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 203 s. [5,68 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-225-4800-7. [Počet ex. : 13, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 7. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 153 s. ISBN 978-80-225-4837-3.
  Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha

 8. Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/profil-casopisu> ISSN 1339-3081.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. KRNÁČOVÁ, Paulína. Vinárstvo a cestovný ruch : súčasnosť a vybrané aspekty rozvoja na Slovensku. Recenzenti: Pavol Plesník, Ľuboš Bogár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 133 s. [10,23 AH]. ISBN 978-80-225-4863-2.
  kniha

  kniha

 10. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. Compiled by: Paulína Krnáčová, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 322 s. [26,14 AH]. Dostupné na : <https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2021.pdf> ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113.
  elektronická kniha

  elektronická kniha