Výsledky vyhľadávania

 1. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 1. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 2 s. [1,56 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SOJKA, Pavol. Premenné a operátory v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 2 s. [1,55 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SOJKA, Pavol. Cykly v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,74 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 2. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,77 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SOJKA, Pavol. Podmienky v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,3 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. BOĽF, Ján. Informačná bezpečnosť, utajovanie správ a zabezpečenie efektívnosti prenosu informácie v multimediálnych komunikáciách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. MARTINČEKOVÁ, Ivana. Aplikácie ECM (Enterprise Content Management) a ich význam pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. PIKNOVÁ, Hana. Databáza publikačnej činnosti katedry : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. KIŠOŇ, Branislav. Cloud computing pre malé a stredné podniky : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. REPKOVÁ, Natália. Jednoúčelová webová stránka : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha