Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršjak, Pavol Jurík, Alžbeta Kanáliková ; recenzenti: Jozef Hvorecký, Martin Mišút ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [160 s., 6,25 AH]. ISBN 978-80-225-4380-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. BEDNÁROVÁ, Erika. Kvantifikované súhrny ako alternatíva štatistickým príkazom v SQL jazyku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. HRIŇA, Pavol. Produktivita práce v programovacích jazykoch : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 4. CHRÍBIK, Rastislav. Vyhľadávanie funkčných závislosti v relačnej databáze : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 5. DŽURŇÁK, Matúš. Obsahový marketing – efektívny marketingový nástroj v podnikaní na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. KOVÁCS, František. Komparácia vybraných aplikácií typu ERP pre malé a stredné podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 7. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 8. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. Kreatívna tvorba multimediálnych materiálov a aplikácií pre propagáciu štúdia na FHI pre uchádzačov o štúdium : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 9. KOTUĽAK, Lukáš. Proces obchodovania v prostredí Elektronického kontraktačného systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 10. CAPALAY, Mikuláš. Používateľsky orientovaný dizajn : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha