Výsledky vyhľadávania

 1. JARAB, Marek. Webová aplikácia založená na REST architektúre : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 2. KALINOVÁ, Lucia. Výskum preferencií v používaní hardvérových a softvérových prostriedkov u študentov na FHI : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 3. KAŇUCH, Andrej. Praktické použitie technológie blockchain : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 4. KILIK, Jozef. Šifrovanie prostredníctvom pravidlového systému : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rakovská. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 5. KILIK, Tomáš. Vytvorenie webovej aplikácie s prepojením na databázu, s využitím .NET : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 6. KILLINGER, Miroslav. Elektronický systém pre testovanie študentov/pracovníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 7. KIZEKOVÁ, Miriam. Komparácia virtuálnych mien : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČOVÁ, Natália. Google cloud platform : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 9. KUBA, Filip. Porovnanie presnosti výpočtu obdĺžnikovej a Simpsonovej numerickej integračnej metódy pre vybraté polynomické funkcie v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 10. KUBRANSKÁ, Eva. Internet of things : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha