Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEVČÍK, Daniel. Komparácia vybraných aplikácií typu LMS : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠEVČÍK, Adrián. Spracovanie XML v bankovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. BALÁŽ, Jozef. Tvorba a prispôsobenie CRM aplikácie pomocou nástroja Woodford : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. KURUCZ, Daniel. Bezpečnosť elektronického obchodovania : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. JURAN, Oliver. Regulárne výrazy : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. LATINÁK, Šimon. Využitie 3D tlače a zníženie nákladov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Procházka. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIŠKA, Martin. GNU Privacy Guard ako nástroj na šifrovanie a podpísanie emailov : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rakovská. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 2. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,77 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. SOJKA, Pavol. Podmienky v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,3 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. SÝKORA, Vladimír. Komparácia vybraných SCM aplikácií dostupných na slovenskom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha