Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršjak, Pavol Jurík, Alžbeta Kanáliková ; recenzenti: Jozef Hvorecký, Martin Mišút ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [160 s., 6,25 AH]. ISBN 978-80-225-4380-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní VI. Kazaň : Juniversum, 2017. 111 s. ISBN 978-5-9991-0403-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BAĎO, Peter. Bezpečnosť Wifi sietí : diplomová práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2016. 53 s.
  kniha

  kniha


 4. HUPCEJOVÁ, Alena. Portál na vyhľadávanie informácií : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha


 5. MIŽOV, Ján. Analýza, návrh a implementácia webového portálu so zameraním na problematiku telepráce : diplomová práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. STIERANKA, Andrej. Interpreter infixových aritmetických výrazov vytvorený v jazyku C++ pomocou abstraktného dátového typu zásobník : diplomová práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha


 7. KRAMÁREKOVÁ, Zuzana. Funkcionalita podnikových informačných systémov typu ERP : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Blahušiak. Bratislava, 2016. 47 s.
  kniha

  kniha


 8. DOBIAŠ, Ján. Sledovanie kompatibility open-source a komerčne distribuovaných kancelárskych programov : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. DANIEL, Viktor. Redesign - modernizácia webových stránok pomocou grafických editorov : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. MESÁROŠ, Tomáš. Vývoj aplikácie na zobrazovanie štatistických dát na mapových podkladoch : diplomová práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha