Výsledky vyhľadávania

 1. RIEDEL, Christian. Handels- und steuerrechtlicher Zusammenhang zwischen Pensionsrückstellungen und Planvermögen vor dem Hintergrund von Finanzierungsmöglichkeiten : diplomová práca. Školiteľ: Klaus von Sicherer. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. NEUMANOVÁ, Monika. Využitie teórie hier vo vybranom sektore na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Allan Jose Sequeira Lopez. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 3. NOVÁKOVÁ, Barbora. Viackriteriálna optimalizácia prepravných tras : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 4. SOJKOVÁ, Simona. Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. KUKUČKOVÁ, Magdaléna. Počítačová simulácia v prostredí Python : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠEBELOVÁ, Veronika. Ekonometrická analýza miery chudoby pracujúcich na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMČÍK, Michal. Odhad elasticity substitúcie vstupov z dlhodobého hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. PÖSOVÁ, Radka. Analýza indikátorov inkluzívneho rastu v kontexte priestorovej prepojenosti regiónov Európskej Únie : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. RUSNÁKOVÁ, Lucia. Rozšírenie analýzy citlivosti koncentrácie vybraného odvetvia : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. HOLZEROVÁ, Patrícia. Lokačné priestorové modely duopolu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha