Výsledky vyhľadávania

 1. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík, Web Editor: Martin Lukáčik. 1st Edition. Bratislava : Letra Edu, 2020. 358 s. [17,89 AH]. ISBN 978-80-89962-60-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. JARÍKOVÁ, Natália. Analýza zahraničného obchodu SR pomocou gravitačného modelu : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. NEUMANOVÁ, Monika. Využitie teórie hier vo vybranom sektore na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Allan Jose Sequeira Lopez. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. SOJKOVÁ, Simona. Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. KUKUČKOVÁ, Magdaléna. Počítačová simulácia v prostredí Python : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMČÍK, Michal. Odhad elasticity substitúcie vstupov z dlhodobého hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. NOVÁKOVÁ, Barbora. Viackriteriálna optimalizácia prepravných tras : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. RUSNÁKOVÁ, Lucia. Rozšírenie analýzy citlivosti koncentrácie vybraného odvetvia : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠEBELOVÁ, Veronika. Ekonometrická analýza miery chudoby pracujúcich na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha