Výsledky vyhľadávania

 1. OBERLOVÁ, Kristína. Markov model prepínania režimov, implementácia v prostredí EViews : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. PČOLÁR, Mário. Kvantitatívna analýza stavu a vývoja koncentrácie v bankovom sektore Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Michal Fendek. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. PÖSOVÁ, Radka. Analýza indikátorov inkluzívneho rastu v kontexte priestorovej prepojenosti regiónov Európskej Únie : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. REICHLOVÁ, Michaela. Modelovanie ekonomiky SR pomocou Input-Output tabuľky : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. RIEDEL, Christian. Handels- und steuerrechtlicher Zusammenhang zwischen Pensionsrückstellungen und Planvermögen vor dem Hintergrund von Finanzierungsmöglichkeiten : diplomová práca. Školiteľ: Klaus von Sicherer. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. RUSNÁKOVÁ, Lucia. Rozšírenie analýzy citlivosti koncentrácie vybraného odvetvia : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. SOJKOVÁ, Simona. Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠEBELOVÁ, Veronika. Ekonometrická analýza miery chudoby pracujúcich na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠUBOVÁ, Emília. Priestorová analýza dát v softvéri R : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. TOMČÍK, Michal. Odhad elasticity substitúcie vstupov z dlhodobého hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha