Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1193  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0000886^"
 1. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Technical editor: Pavel Gežík, web editor: Martin Lukáčik ; referees: Ivan Brezina, Gabriela Dováľová... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Letra Edu, 2022. online 195 s. [9,75 AH]. ISBN 978-80-89962-93-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Priestorové modely a teória hier : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2021. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KULTAN, Jaroslav. Nástroje rozhodovanie pre vybrané problémy v energetike : habilitačná práca. Oponent: Juraj Pekár... [et al.]. Bratislava, 2021. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HLAVINA, Ivan. Zusammenhang zwischen EPS und Aktienkennzahlen sowie Marktpreisen - eine empirische Untersuchung anhand von DAX Unternehmen : diplomová práca. Školiteľ: Klaus von Sicherer. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. HAJNÁ, Dominika. Versicherungsverträge und moralisches Risiko : diplomová práca. Školiteľ: Christoph Weiser. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. HILLER, Paul. Einfluss einer Pandemie auf die internationalen Lieferketten : diplomová práca. Školiteľ: Tobias Weirowski. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. Editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 133 s. [8,45 AH]. Dostupné na : <http://fhi.sk/files/netrinecop/Praha2021.pdf> ISBN 978-80-225-4885-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BANGOVÁ, Ingrid. Bubliny na finančných trhoch: analýza, testovanie a odporúčania : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Kováč. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. BARICZOVÁ, Vivien. Odhad modelu s binárnou závislou premennou : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2021. 37 s.
  kniha

  kniha

 10. ĎURČÍK, Michal. Riešenie úloh lineárneho programovania v jazyku R - aplikácia v podniku BOMAX Slovakia s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Mário Pčolár. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha