Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 2. NUCK, Daniel. Leistungsbilanzen als Indikator wirtschaftlicher Krisen : diplomová práca. Školiteľ: Tobias Weirowski. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. SCHEWTSCHENKO, Katharina. Eine Kritische Analyse der Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes im Steuerschuldverhältnis des § 238 AO : diplomová práca. Školiteľ: Klaus von Sicherer. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. Editori: Brian König, Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 144 s. [9,23 AH]. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/netrinecop/Praha2020.pdf> ISBN 978-80-225-4774-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LOPUŠNÝ, Martin. Analýza rastu cien nehnuteľností určených na bývanie v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. KAŠŠOVICOVÁ, Barbora. Ekonometrická analýza nezamestnanosti : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. MRÁZOVÁ, Veronika. Modely cieľového programovania : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. VÁŇOVÁ, Bohuslava. Viackriteriálna analýza inovačných aktivít regiónov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. MAREK, Jakub. Modely výberu portfólia v jazyku R : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. BARÁNIKOVÁ, Dana. Využitie ekonometrického modelu pri optimalizácii : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha