Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume - teória a aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 55-56.
  článok

  článok


 2. GAJDOŠOVÁ, Slavomíra. Analýza vývoja priemernej mesačnej mzdy a celkových nákladov práce v SR v rokoch 2001 až 2016 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 3. TOMANOVÁ, Dominika. Analýza finančných ukazovateľov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. CINTULA, Rastislav. Aplikácia viacfaktorovej analýzy rozptylu : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Dúžik. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. BOMBARA, Matúš. Vývoj produktivity práce v rokoch 2008 až 2015 podľa regiónov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠARINA, Patrik. Analýza príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 7. KOLLÁR, Andrej. Analýza výdavkov domácností v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. KRČMÁRIK, Peter. Analýza vývoja a štruktúry zamestnanosti v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 9. STAŠOVÁ, Tatiana. Analýza mzdového vývoja v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 10. BARTKO, Maroš. Indikátor ekonomického sentimentu : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha