Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume - teória a aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 55-56.
  článok

  článok


 2. HASA, Jaroslav. Analýza nezamestnanosti vo východoslovenskom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠARLAYOVÁ, Alžbeta. Štatistická analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. NOVOTNÁ, Jana. Analýza miezd na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2008 - 2015 s aspektom na diferenciáciu miezd mužov a žien : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 5. RUŠINOVÁ, Daniela. Analýza systému celoživotného vzdelávania a jeho vzťahu k dopytu na trhu práce v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martina Lubyová. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 6. LÁSKA, Marek. Vývoj výroby a predaja automobilov a analýza cieľovej skupiny zákazníkov vybranej automobilovej značky na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 98 s.
  kniha

  kniha


 7. ROMANOVÁ, Tereza. Štatistické metódy v marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Soňa Coss. Bratislava, 2017. 113 s.
  kniha

  kniha


 8. ORTHOVÁ, Adriana. Štatistická analýza pracovných síl na Slovensku v rokoch 2008 - 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza vybraných krajín Európskej únie na základe zvolených makroekonomických indikátorov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. BOLGÁČOVÁ, Andrea. Možnosti využitia induktívnych metód v medicínskom výskume : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha