Výsledky vyhľadávania

 1. ORENDÁČOVÁ, Mária. Tradičné a regionálne produkty vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. KUBASKÁ, Timea. Využívanie inovatívnych technológií v potravinárskom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. TOPOROVÁ, Liliana. Označenia kvality produktov a ich využitie v marketingovej stratégii : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. CSOMOROVÁ, Silvia. Marketingová komunikácia zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 5. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. GÖRÖGOVÁ, Lenka. Kvalita a cena vybraných slovenských a rakúskych potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 7. HALENÁROVÁ, Mária. Efektívnosť zavádzania systémov manažérstva v organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 8. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 9. HARIŠOVÁ, Veronika. Vnímanie kvality a jeho využitie v marketingovej komunikácii : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 10. KOZÁKOVÁ, Viera. Environmentálne aspekty produktov a ich využitie v marketingovej stratégii : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha