Výsledky vyhľadávania

 1. HANUSKOVÁ, Nikola. Riadenie produktových inovácií vo firme : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 2. GÖRÖGOVÁ, Lenka. Kvalita a cena vybraných slovenských a rakúskych potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. ÁGHOVÁ, Zuzana. On-line marketing : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha

 4. ŽILINČÁROVÁ, Valentína. Využívanie biopotravín v zariadeniach spoločného stravovania : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. JANOVSKÁ, Natália. Zrozumiteľnosť informácií o vybraných výrobkoch pre spotrebiteľov : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. ĎUROŠOVÁ, Sandra. Preferencie účastníkov vinárskeho cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. TOPOROVÁ, Liliana. Označenia kvality produktov a ich využitie v marketingovej stratégii : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. BÖLCSKEI, Kornélia. Systémy manažérstva environmentu ako konkurenčná výhoda : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. KOVÁCSOVÁ, Júlia. Využitie dizajnu pri budovaní imidžu v hotelierstve : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 84 s.
  kniha

  kniha

 10. CSOMOROVÁ, Silvia. Marketingová komunikácia zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha