Výsledky vyhľadávania

 1. KORČEKOVÁ, Michaela. Faktory ovplyvňujúce dopyt a predaj biopotravín na Slovensku a v Rakúsku : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha

 2. PALKOVIČOVÁ, Dominika. Prenikanie geneticky modifikovaných potravín na jednotný európsky trh : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. SUCHÁ, Alžbeta. Vyhodnotenie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín vo vybranom podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. PEKARÍKOVÁ, Michaela. Návrh marketingovej komunikácie nového potravinárskeho produktu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. SCHREIBEROVÁ, Renáta. Nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti cereálií : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. KOLTÁŠOVÁ, Anna. Aplikácia vybraných nástrojov marketingového mixu v oblasti kultúrneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. VIZVÁRYOVÁ, Gabriela. Využívanie Quick Response kódov v produktovej politike : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. HUDEC, Lukáš. Regionálna značka pre produkty podporujúce vybraný región na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. VALOVIČOVÁ, Denisa. Bezpečnosť a kvalita potravín na Slovensku v porovnaní s Európskou úniou : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. KASTRATI, Adriana. Využívanie Quick Response kódov vo vybranom podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha