Výsledky vyhľadávania

 1. Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 91 s. [5,2 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4445-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. CSOMOROVÁ, Silvia. Marketingová komunikácia zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. GARASOVÁ, Petra. Dizajn ako kritérium nákupného rozhodovania vo vybranej produktovej kategórii : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 5. GÖRÖGOVÁ, Lenka. Kvalita a cena vybraných slovenských a rakúskych potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 6. HALENÁROVÁ, Mária. Efektívnosť zavádzania systémov manažérstva v organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 7. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. HARIŠOVÁ, Veronika. Vnímanie kvality a jeho využitie v marketingovej komunikácii : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 9. KOZÁKOVÁ, Viera. Environmentálne aspekty produktov a ich využitie v marketingovej stratégii : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 10. KRAJČÍOVÁ, Nikola. Podpora lokálnych a regionálnych produktov v slovenskom prostredí (Záhorie) ako faktor podpory cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha