Výsledky vyhľadávania

 1. GULÁŠOVÁ, Lucia. Segmentácia spotrebiteľov podľa ich vzťahu k nákupu ekologických výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 2. KOLEJÁKOVÁ, Zuzana. Trendy a inovácie v potravinárskom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 3. SMOLKOVÁ, Lenka. Nástroje ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie v internetovom a kamennom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. BENIAČOVÁ, Natália. Vplyv vybraného nepotravinárskeho tovaru na životné prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 5. PODSTRELENÁ, Jana. Vnímanie dizajnu produktu pri spotrebiteľskom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 6. KOPČEKOVÁ, Katarína. Spotrebiteľské vnímanie energetických štítkov vybraných domácich spotrebičov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 7. MINĎAŠOVÁ, Karina. Vnímanie dizajnu produktu v spotrebiteľskom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. JANDOVÁ, Nikola. Inovácie na trhu s tovarom nepotravinárskeho charakteru : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. KOVÁČOVÁ, Darina. Vplyv kvality na spotrebiteľské rozhodovanie : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 10. SIHLOVCOVÁ, Iveta. Vnímanie kvality slovenských produktov z pohľadu spotrebiteľa : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha