Výsledky vyhľadávania

 1. DORČÁKOVÁ, Ingrid. Návrh hodnotiaceho modelu podnikov pôsobiacich vo wellness ekonomike : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KLIMEK, Miroslav. Rozhodovanie o investičnom prístupe v akciovom portfóliu pre vybraný profil investora : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2020. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČAKANOVÁ, Lucia. Moderné nástroje a techniky marketingovej komunikácie - influencer marketing : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LONDÁK, Ján. Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. LUKAČKOVÁ, Andrea. Faktory determinujúce krátkodobú bonitu odberateľa a návrh ratingového modelu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. NOVYSEDLÁK, Martin. Využitie vernostných systémov pri vyvolaní impulzívneho nákupu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. PEKÁR, Miroslav. Rozhodovanie o poistení podnikových rizík - výskum relevantných špecifík : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. VEDEJ, Mojmir. Vplyv odchodu krajiny sídla poisťovne z EÚ na manažment novozaloženej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. HOSPODÁROVÁ, Zuzana. Finančné ciele v riadení finančných procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 35 s.
  kniha

  kniha

 10. IMRICH, Dávid. Tvorba obchodného systému : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha