Výsledky vyhľadávania

 1. GÚTH, Matej. EFQM model výnimočnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Džubáková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 2. BIELA, Alexandra. Hodnotenie miery kvality poskytovaných služieb vybraného podniku súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 3. BORDÁČ, Peter. Nákupná logistika pre automobilový priemysel : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 4. KYJACOVÁ, Barbora. Zmapovanie využitia transportu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 5. POLJEVKA, Peter. Systém manažérstva kvality podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Džubáková. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. VOJTEKOVÁ, Nikola. Predpoklady úspešného dodania služby prostredníctvom projektu : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 7. VEREŠ, Bohuš. Analýza základných parametrov dodania služieb formou projektu : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 8. TÓTHOVÁ, Diana. Alokácia jednopredmetnej prúdovej organizácie výroby v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2017. 88 s.
  kniha

  kniha


 9. SMATANA, Miroslav. Smerovanie výrobnej logistiky : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 10. OKULIAR, Filip. Optimalizácia plánovania materiálových potrieb a podnikových zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha