Výsledky vyhľadávania

 1. ANDRASYOVÁ, Veronika. Analýza distribúcie vo vybranej prepravnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. BEDE, Krisztina. Inteligentné technológie ako impulz rozvoja smart industry : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. BARTOŠ, Peter. Fleet manažment - nástroj riadenia dopravnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. DUBOVSKÁ, Monika. Aplikácia štíhleho riadenia v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. BUDAY, Andrej. Umelá inteligencia v priemyselných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. FEDORKOVÁ, Marianna. Analýza moderných logistických technológií v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. ĎURIŠ, Erik. Moderné trendy vo vnútropodnikovom manažmente výroby : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. FANČOVIČ, Filip. Prejavy digitalizácie v podnikovej logistike : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. FAPŠO, Marek. Analýza dopravnej logistiky vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. FLOREK, Adam. Digitálna budúcnosť výrobných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha