Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - III. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 [elektronický zdroj]. Zborník zostavila: Júlia Rakovská. 1. vyd. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2017. CD-ROM [64 s., 4,39 AH]. ISBN 978-80-225-4464-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. DUBOVSKÁ, Monika. Návrh optimalizácie vybraného výrobného procesu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠOLTÝSOVÁ, Michaela. Návrh zavedenia princípov štíhlej výroby do podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 4. SIVÁ, Natália. Rozvojové procesy v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 5. SKOKAN, Radovan. Inovatívne výrobné technológie v automobilovom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 6. RICHNÁK, Patrik. Východiská, trendy a smerovanie procesnej orientácie v podnikovej logistike na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ŠÍP, Roman. Synergia a konfigurácia výrobného systému v intenciách strategickej orientácie v nakladateľstve : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. BIELA, Alexandra. Hodnotenie miery kvality poskytovaných služieb vybraného podniku súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 9. BORDÁČ, Peter. Nákupná logistika pre automobilový priemysel : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 10. KYJACOVÁ, Barbora. Zmapovanie využitia transportu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha