Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. BUDZÁKOVÁ, Viktória. Ekonomicko - environmentálne aspekty nakladania s komunálnym odpadom v meste Levoča : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. ČABALOVÁ, Alžbeta. Ekonomicko - environmentálne aspekty zhodnocovania komunálneho odpadu z pohľadu samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. DUDAŠKOVÁ, Lucia. Rozhodovanie o vhodnej právnej forme podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. PALAŠTA, Marek. Porovnanie čerpania a využívania fondov Európskej únie na Slovensku a v Poľsku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. PALAMARCHUK, Yevhenii. Špecifiká obchodných politík medzi Ukrajinou a krajinami V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. LOMPART, Ľubomír. Meranie efektívnosti podnikov pomocou stochastických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. LENGYELOVÁ, Natália. Špecifiká založenia podniku v Slovenskej republike a vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. MOŠKOVÁ, Juliána. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha