Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJKOVÁ, Lucia. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 2. BODYOVÁ, Laura. Ekonomické aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. CEHELSKÝ, Sebastián. Zhodnotenie finančného zdravia vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. FRANKOVÁ, Dominika. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 5. FUNDÁKOVÁ, Anna. Ekonomicko-environmentálne aspekty zhodnocovania odpadu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. GIRGOŠKOVÁ, Monika. Ekonomické a environmentálne aspekty využívania vybraných prírodných zdrojov vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. GREGA, Benjamin. Hodnotenie konkurencieschopnosti vybraného podniku využitím finančnej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 8. HAJNUSOVÁ, Dominika. Nezamestnanosť absolventov vo vybranom regióne Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. HINĎOŠOVÁ, Jana. Environmentálne označovanie obalov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 10. HRIVŇÁK, Samuel. Finančno-ekonomická analýza ako východisko hodnotenia výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha