Výsledky vyhľadávania

 1. ALBER, Sebastian - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. QESIS - Quality evaluation model of students in long-life learning. Bratislava : [PEREX], 2008. 68 s. ISBN 978-80-85599-51-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. COUGHLAN, Dermot - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. CM - Comprehensive quality evaluation model of long-life learning. Bratislava : [PEREX], 2008. 70 s. ISBN 978-80-85599-52-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. ALBER, Sebastian - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. QESIS - Modell für die Qualitätsevaluierung durch Studierende in lebenslangem Lernen. Bratislava : [PEREX], 2008. 72 s. ISBN 978-80-85599-46-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. ALBER, Sebastian - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. CM - Komplexes Modell für die Qualitätsevaluierung des lebenslangen Lernens. Bratislava : [PEREX], 2008. 76 s. ISBN 978-80-85599-47-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. ALBER, Sebastian - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. QESIS - Model hodnotenia kvality študujúcimi v celoživotnom vzdelávaní. Bratislava : [PEREX], 2008. 66 s. ISBN 978-80-85599-41-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. COUGHLAN, Dermot - KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. CM - Komplexný model hodnotenia kvality celoživotného vzdelávania. Bratislava : [PEREX], 2008. 68 s. ISBN 978-80-85599-42-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Education Quality Evaluation of Long-life Learning. International scientific conference. EQVALL - Education Quality Evaluation of Long-life Learning : proceedings from international scientific conference : 8th december 2008, Pezinok. Zost. Marta Karkalíková, Alica Lacková, Miriam Greksová. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 214 s. ISBN 978-80-8106-013-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita v celoživotnom vzdelávaní. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 131 s. [6,55 AH]. ISBN 978-80-225-2802-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. EQVALL - Education Quality Evaluation of Long-life Learning : terminological dictionary = terminologický slovník = terminologisches Wörterbuch = słovnik terminologii. Bratislava : [ŠEVT] ; Bratislava : ŠEVT, 2008. 136 s. ISBN 978-80-8106-014-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ALBER, Sebastian. Manažérstvo procesov ako základ manažérstva kvality, životného prostredia a rizika. Prekl. Miroslav Hrnčiar. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM. ISSN 1335-9231, 2003, roč. 11, č. 3, s. 4-8.
  článok

  článok