Výsledky vyhľadávania

 1. ČANECKÝ, Marek. Zmluva o poskytnutí NFP - proces realizácie projektu. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 1, s. 76-80.
  článok

  článok

 2. ČANECKÝ, Marek. Operačný program Informatizácia spoločnosti - proces úspešnej realizácie projektov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 60-64.
  článok

  článok

 3. ČANECKÝ, Marek. Zmluva o poskytnutí NFP - proces po podpise. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 11, s. 79-82.
  článok

  článok

 4. ČANECKÝ, Marek. Informatizácia spoločnosti a jeho projekty. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 72-76.
  článok

  článok

 5. ČANECKÝ, Marek. Operačný program Informatizácia spoločnosti. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-0162, 2007, roč. 2, č. 3, s. 87-90.
  článok

  článok