Výsledky vyhľadávania

 1. KONKOĽ, Štefan. Proces hodnotenia a posudzovania investície do startupu : diplomová práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVÁČIK, Adam. Dostupná štátna podpora pre vybraný startup v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 3. ROMANOVÁ, Anita et al. Ekonomické aplikácie v MS Office. Recenzenti: Matej Černý, František Korček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 243 s. [19,11 AH]. ISBN 978-80-225-4574-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 4. Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Molnár, Róbert Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. CD-ROM 42 s. [2,02 AH]. ISBN 978-80-225-4494-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BOOROVÁ, Brigita et al. Optimalizácia dodávateľského reťazca v rámci obstarávania tovarov v podniku. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 4-9 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. BOOROVÁ, Brigita et al. Fresh logistika a zabezpečenie dodávateľského reťazca vo vybranom podniku. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 10-16 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Kvalita 4.0. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 17-25 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MELICH, Pavel - MÉZES, Dávid. Vplyv podnikov strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky na vybrané ciele udržateľného rozvoja. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 26-33 CD-ROM. I-18-105-00.
  článok

  článok


 9. RAKOVSKÁ, Júlia. Úloha a postavenie územnej samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. In Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. ISBN 978-80-225-4494-8, s. 34-42 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. HANÁK, Róbert. Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha