Výsledky vyhľadávania

 1. SLÁVIK, Štefan - HANÁK, Róbert - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Natural and Generic Strategies of Start-ups and their Efficiency. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 125-148 online.
  článok

  článok

 2. HANÁK, Róbert - BELÁŇOVÁ, Benita. Začiatky a vývoj skúmania podnikateľských kognícií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 224-230 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 3. JERIGOVÁ, Monika. Analysis of Problems Related with Growth in the Specific Slovak Startup : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HANÁK, Róbert. Entrepreneur’s Experience As Business Angels’ and Venture Capitalists’ Decision Criteria. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 5. HANÁK, Róbert. Vzdelávanie v dátovej analýze a jeho význam v manažmente. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 60-65 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 6. SZABO, Roland Zs. et al. Industry 4.0 Implementation in B2B Companies: Cross-Country Empirical Evidence on Digital Transformation in the CEE Region. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 22, pp. [1-20] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. HANÁK, Róbert - GREŽO, Matúš. The Effect of Entrepreneurial Experience on the Quality of a Business Plan Proposal in Applying for Angel Investment. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International Journal of Entrepreneurial Venturing. - Genève : Inderscience Publishers. ISSN 1742-5379, 2020, vol. 12, no. 6, pp. 617-647 online. VEGA 2/0118/17.
  článok

  článok

 8. HANÁK, Róbert. What Business Characteristics Angel Investors Prefer When Evaluating Business Proposals? - Registrovaný: Web of Science. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. International Conference. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2020) : Proceedings of the 8th International Conference, May 28 - 29, 2020, Prague. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2378-1, pp. 179-190 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 9. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. IZAKOVIČ, Rastislav. Analýza vybraného slovenského IT start-upu : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha