Výsledky vyhľadávania

 1. KONKOĽ, Štefan. Proces hodnotenia a posudzovania investície do startupu : diplomová práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVÁČIK, Adam. Dostupná štátna podpora pre vybraný startup v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 3. HANÁK, Róbert. Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. LENČUCHOVÁ, Radka. Start-upy v slovenskom IT odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 5. KRIŠTOFOVÁ, Martina. Podnikateľský model a stratégia spoločnosti Eset s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 6. SLÁVIK, Štefan - HANÁK, Róbert. Identification of relation between business model and business strategy and measurement of its tightness. In Problems of management in the 21 st Century. - Lithuania : Scientia Socialis & SMC „Scientia Educologica“, 2017. ISSN 2029-6932, 2017, vol. 12, no. 1, pp. 54-68.
  článok

  článok


 7. HANÁK, Róbert. Entrepreneur's experience and quality of the business proposal applying for angel investment. In BADER, Benjamin. Conference proceedings (book of abstracts) : 7. Leuphana conference on entrepreneurship [LCE2017] : Entrepreneurship and global challenges : January 19-21, 2017, Lüneburg. - Lüneburg : Leuphana Universitat Lüneburg, 2017, p. 18.
  článok

  článok


 8. HANÁK, Róbert. Ako pomáha manažment založený na dôkazoch pri rozhodovaní manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 227-233 CD-ROM. VEGA 2/0118/17.
  článok

  článok


 9. 9.ANOVA

  HANÁK, Róbert. ANOVA. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, november 2016, s. [1-4], [5,03 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok


 10. HANÁK, Róbert. Wilcoxonov test. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2016, február 2016, s. [1-3], [2,7 NS], online. KEGA 029EU-4/2015.
  článok

  článok