Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Mikroekonomická politika štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha

 2. SIMIKOVÁ, Henrieta. Výdavky na zdravie z pohľadu slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Kvalita života v kontexte spotreby. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 99-109 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra - VIDOVÁ, Jarmila. Socio-ekonomické dimenzie kvality života. Recenzenti: Ivan Laluha, Viera Galajdová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [174 s.] [8,96 AH]. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0251/19. ISBN 978-80-225-4542-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SIRAKOVOVÁ, Eva. Mikroekonomická politika štátu v sociálnej oblasti : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. TERNOVÁ, Eva. Externality vo vybranom odvetví a možnosti ich riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Spotreba slovenských domácností vo väzbe na kvalitu života. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 438-446 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 8. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Consumption of Slovak Domestics as the Part of Quality of Life in the Post-Crisis Period. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 119-125 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 9. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 10. VESELKOVÁ, Alexandra. Quality of the Education System Versus Competitiveness. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 2886-2893 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok