Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁVADSKÝ, Ján - ŠATANOVÁ, Anna - HVIZDOVÁ, Eva. Public relations management in the Internet environment. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 124-127.
  článok

  článok


 2. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. DZIUBA, Szymon - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - KONIECZNA, Agata. Improving the quality of services offered by the catering and hotel company, on the basis of customer's opinion survey. In Food production improvement. - Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014. ISBN 978-961-6562-95-9, pp. 33-52 [1 AH]. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 4. Ekonomika a manažment podnikov 2013. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2013 : zborník vedeckých prác : 8. medzinárodná vedecká konferencia : 19. – 20. september 2013, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti vedeckých prác Anna Šatanová, Josef Drábek. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. CD-ROM [381 s.]. VEGA 1/0268/13, VEGA 1/0089/11, IPA 11/2013. ISBN 978-80-228-2565-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - ŠATANOVÁ, Anna - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 9, s. 949-966.
  článok

  článok


 6. Ekonomika a manažment podnikov 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-228-2284-8.

 7. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania I. : [zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. október 2011 Banská Bystrica] [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. CD-ROM [530 s.]. VEGA 1/0275/09. ISBN 978-80-557-0268-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ŠATANOVÁ, Anna - KAMPF, Rudolf - KRAJČÍROVÁ, Lucia. Manažérstvo kvality v doprave. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. ISSN 1336-7773, 2011, č. 2, s. 57-60.
  článok

  článok


 9. Ekonomika a manažment podnikov 2010. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2010 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 5. - 6. október 2010, Zvolen [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-228-2150-6.

 10. STANEK, Vojtech. [Mikroekonómia]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 2, s. 290. Recenzia na: Mikroekonómia / Vieroslava Holková, Alexandra Veselková. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-9-9.
  článok

  článok