Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Recenzenti: Stanislav Benčič, Tomáš Koniar. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2021. 96 s.
 2. JANČOK, Ľubomír. Sur les traces de Balzac en Tchéco-Slovaquie. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 62-67.
  článok

  článok

 3. MRUŠKOVIČ, Jozef. Stieranie kultúrnych rozdielov v epoche globalizácie. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 100-107.
  článok

  článok

 4. LAPŠANSKÝ, Ladislav. Štýl investičných fondov a miesto prekladu. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 91-94.
  článok

  článok

 5. MELUŠOVÁ, Elena. Predslov. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 8-9.
  článok

  článok

 6. MELUŠOVÁ, Elena. Lingvodidaktické využitie politického diskurzu. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Stanislav Benčič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 90 s. [4,30 AH]. ISBN 978-80-225-3860-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. POVCHANIČ, Štefan. Gastronomie, un des composants dominants de la culture nationale. In Ianua ad linguas hominesque reserata V : actes des publications scientifiques internationales. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 142-146.
  článok

  článok

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Deminutíva v slovenčine a španielčine. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 165-174.
  článok

  článok

 9. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí španielčiny. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 153-157.
  článok

  článok

 10. RIZEKOVÁ, Iveta. Za nový prístup k hodnoteniu. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 147-152.
  článok

  článok