Výsledky vyhľadávania

 1. SLIVOŠOVÁ, Dominika. Einfluss der Fremdwörter auf die Jugendsprache im Deutschen : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Adamcová. Bratislava, 2018. 112 s.
  kniha

  kniha


 2. VALACHOVÁ, Jana. The Victorian Art and Literature : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Adamcová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. ADAMOVIČ, Alexandra. Deutsch als plurizentrische Sprache : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Adamcová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. ADAMCOVÁ, Silvia. English Literature. Recenzenti: Ildikó Némethová, Dominika Fifiková. 1st edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 184 s. [8 AH]. ISBN 978-80-225-4486-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 5. ADAMCOVÁ, Silvia. Komunikácia v diplomatickej praxi. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 370-377.
  článok

  článok


 6. ADAMCOVÁ, Silvia. Einige Bemerkungen Zur Phonetik Und Orthoepie Im Fremdsprachenunterricht Deutsch. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 196-204 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Sprache im US-Wahlkampf. US-Wahlsystem und die daraus resultierende Polarisierung. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 161-175 [1,04 AH].
  článok

  článok


 8. EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. online 504 s. ISBN 978-80-225-4571-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. BENKO, Ján. VAT Cash Accounting in Practice in Slovak Republic. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 50-55 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 10. FIGUROVÁ, Dana. Models and Algorithms for Courier Delivery Problem. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 122-127 online.
  článok

  článok