Výsledky vyhľadávania

 1. SOMMEROVÁ, Lenka. Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku – vývoj, regionálne porovnanie : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. NEMOGOVÁ, Natália. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov v oblasti vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. ZOŠČÁK, Daniel. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov v oblasti zdravotnej starostlivosti : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. BELLOVÁ, Marta. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov vedy, techniky a digitálnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. FERANCOVÁ, Laura. Základná demografická charakteristika okresov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. BAJDÍK, Marek. Analýza vývoja niektorých demografických ukazovateľov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠARINA, Patrik. Analýza príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. KOLLÁR, Andrej. Analýza výdavkov domácností v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. KRČMÁRIK, Peter. Analýza vývoja a štruktúry zamestnanosti v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha

 10. STAŠOVÁ, Tatiana. Analýza mzdového vývoja v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha