Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFKO, Róbert et al. Kryzys gospodarczy - jego przyczyny i skutki. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 405-446, [1,95 AH].
  článok

  článok

 2. RODZINKA, Jacek et al. Ulgi w ustawie o podatku rolnym. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 187-206.
  článok

  článok

 3. MALEK, Rafal - RODZINKA, Jacek. How does the satisfaction with non-life insurance sale services influence clients' loyality. In Ekonomika firiem 2004. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 2004 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. ISBN 80-225-1879-4, s. 574-583.
  článok

  článok

 4. MALEK, Rafal - RODZINKA, Jacek. Web page as an instrument of communication between an enterprise and its environment. In Ekonomika firiem 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1737-2, s. 275-285.
  článok

  článok

 5. RODZINKA, Jacek. Wykorzystanie placówek bankowych do sprzedaży polis ubezpieczeniowych w Polsce. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 345-351.
  článok

  článok