Výsledky vyhľadávania

 1. JAKAB, Miroslav. Budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 2. VARCHOLA, Tomáš. Hodnotenie marketingovej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. VOZÁROVÁ, Kristína. Analýza trhu s potravinami so zameraním na potravinovú bezpečnosť : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 4. MASARIKOVÁ, Veronika. Tvorba a udržovanie a hodnotenie trvalo prospešných vzťahov so zákazníkmi : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 5. MEĽOŠOVÁ, Ivana. Budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. ŽOVICOVÁ, Dorota. Ochrana spotrebiteľa na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. HRUŠOVSKÁ, Dana. Possibilities and Problems of Marketing Performance Evaluation in Terms of Marketing Assets. In First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts. - Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. ISBN 978-83-948507-3-9, p. 43 online.
  článok

  článok


 8. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingové aktíva, možnosti a problémy merania marketingovej výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 455-464 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok


 9. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana. Návratnosť investícií ako indikátor efektivity marketingových aktivít. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 383-393 online. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0569/18 (50%).
  článok

  článok


 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní v SR : praktikum. Recenzenti: Katarína Grančičová, Dana Hrušovská, Adam Bartoš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [211 s.] [9 AH]. SAMRS/2017/EK/1/3, SSEDAS, DCI-NSAED/2014/352-248. ISBN 978-80-225-4592-1.