Výsledky vyhľadávania

 1. HRUŠOVSKÁ, Dana et al. Analysis of the Perception of Sustainability from the Perspective of Entrepreneurs and Consumers in the Food Industry in Slovakia. In IBIMA conference 2020. Education Excellence and Innovation Management : A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. - Norristown : International Business Information Management Association, 2020. ISBN 978-0-9998551-4-1, pp. 2737-2748. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Methods Used in Personnel Audit in Companies Operating in the Slovak Republic in the Stage of Industrial Revolution 4.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 3. DUBJAKOVÁ, Kristína. Spotrebiteľské práva pri nákupe cez internet : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. BELANEC, Patrik. Konkurenčná stratégia vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. BEŇOVÁ, Mária. Segmentácia zákazníkov ako konkurenčná výhoda : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. SPEVÁR, Filip. Segmentácia zákazníkov ako konkurenčná výhoda : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIŠKA, Jakub. Výber atraktívneho zákazníckeho segmentu pre zacielenie svojich marketingových programov : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. STANOVÁ, Karina. Konkurenčné postavenie vybraného produktu na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 93 s.
  kniha

  kniha

 9. NOVÁKOVÁ, Petronela. Predvídanie preferencií zákazníkov pri novom produkte : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Porovnanie krajín podľa Indexu národnej inovatívnej kapacity. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 240-254 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok