Výsledky vyhľadávania

 1. JAKAB, Miroslav. Budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 2. VARCHOLA, Tomáš. Hodnotenie marketingovej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. VOZÁROVÁ, Kristína. Analýza trhu s potravinami so zameraním na potravinovú bezpečnosť : diplomová práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 4. MASARIKOVÁ, Veronika. Tvorba a udržovanie a hodnotenie trvalo prospešných vzťahov so zákazníkmi : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 5. MEĽOŠOVÁ, Ivana. Budovanie a posilňovanie značky pomocou rôznych marketingových aktivít : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. ŽOVICOVÁ, Dorota. Ochrana spotrebiteľa na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. HRUŠOVSKÁ, Dana. Possibilities and Problems of Marketing Performance Evaluation in Terms of Marketing Assets. In First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts. - Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. ISBN 978-83-948507-3-9, p. 43 online.
  článok

  článok


 8. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Endogenous and Exogenous Effects of R&D in Enterprise Innovations Activity. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 337-342. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 9. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Building Competitive Advantage. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 193-198. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 10. MITURA, Augustín. Zisťovanie a hodnotenie miery spokojnosti zákazníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Hrušovská. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha