Výsledky vyhľadávania

 1. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Building competitive advantage. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, p. 57.
  článok

  článok


 2. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Endogenous and exogenous effects of innovation activity enterprises in the era Industry 4.0. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, p. 87.
  článok

  článok


 3. LABUDOVÁ, Viera - HRUŠOVSKÁ, Dana. Using predictive models to identify factors influencing market research. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. ISBN 978-80-7454-653-2, pp. 462-473 online. VEGA 1/0546/15, VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 4. DEÁKOVÁ, Stanislava. Marketingová komunikácia a jej nástroje. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 5-7 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela. Hodnotenie produktovej zodpovednosti. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 8-12 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0857/16, 50%.
  článok

  článok


 6. GAJDOVÁ, Denisa. Klastre ako vhodná súčasť podnikov samosprávy a obecných podnikov. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 13-14 CD-ROM. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 7. GRANČIČOVÁ, Katarína. NPS - ukazovateľ ovplyvňujúci rast podniku. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 15-17 CD-ROM. VEGA 1/0546/15, 50%, APVV 15-0511, 50%.
  článok

  článok


 8. HOJDIK, Vladimír. Online reputačný manažment ako dôležitá súčasť podnikového manažmentu. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 18-19 CD-ROM. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 9. HRUŠOVSKÁ, Dana. Vplyv marketingového auditu na výkonnosť. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 20-22 CD-ROM. VEGA 1/0546/15, 50%, VEGA 1/0876/17, 50%.
  článok

  článok


 10. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Vzťah medzi ziskovosťou a nákladmi na získanie a udržanie zákazníka. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 23-25 CD-ROM. VEGA 1/0546/15, 50%, VEGA 1/0876/17, 50%.
  článok

  článok