Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Further Professional Training of Small, Young, and Family Farmers. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 198-211 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Importance of Entrepreneurial Skills for the Success of Agricultural Entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 199-212 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 3. SUROVÁ, Jana. Cloud computing a jeho využitie v podnikovom informačnom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Riadenie služieb podnikovej informatiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 97-108 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 5. KLEINOVÁ, Tatiana. Spracovanie citlivých dát v podnikových informačných systémoch : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. MORAVČÍK, Tomáš. Analýza a návrh riešenia Business Intelligence pre malý podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. HAMRANOVÁ, Anna - KOKLES, Mojmír - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Approaches To ITSM Level Measurement and Evaluation. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. HAMRANOVÁ, Anna. Informačný manažment v kontexte Big Data. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 48-59 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 9. HAMRANOVÁ, Anna. Vybrané aspekty využitia metódy data mining. In Kybernetická bezpečnost, hospodářská kriminalita a bezpečnostní management ve vzájemných souvislostech. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2020. ISBN 978-80-7251-505-9, s. 153-162 online.
  článok

  článok

 10. HAMRANOVÁ, Anna - BELÁŇOVÁ, Benita - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Vybrané aspekty riadenia podnikových údajov a informácií na Slovensku. - Registrovaný: ERIH PLUS - ERIH. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 3, s. 93-109 online. VEGA 1/0309/18 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok