Výsledky vyhľadávania

 1. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 2. MARSINA, Štefan et al. How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia. - Registrovaný vo: Web of Science, Registrovaný vo: Scopus. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2019, vol. 231, pp. 772-782. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 3. MACKO, Andrej. Aplikácia Data Miningu v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2019. 1 s.
  kniha

  kniha

 4. HAMRANOVÁ, Anna. Vplyv podnikovej kultúry na prístup k riadeniu podnikových informácií. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. PEKNÁ, Michaela. Využitie informácií z portálu otvorených dát pri riadení podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. KOSTOLANSKÁ, Natália. Aktuálna situácia a trendy na trhu aplikácií Business Intelligence pre malé a stredné podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Hamranová, Eva Kostrecová. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. online 235 s. ISBN 978-80-8054-774-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BELÁŇOVÁ, Benita. Vývoj informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike – výsledky prieskumu 2006-2017. In Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8054-774-5, s. 16-25 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 9. BELÁŇOVÁ, Benita. Security Management of Information-Communication Systems in Terms of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. Reviewers: Jozef Králik, Miroslava Szarková, Anna Hamranová. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [122 s.] [8,57 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-037-7.
 10. ROMANOVÁ, Anita et al. Informatika I : zbierka úloh. Recenzenti: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 237 s. [21,02 AH]. ISBN 978-80-225-4573-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 2]