Výsledky vyhľadávania

 1. ČONKOVÁ, Andrea. Prípadová štúdia ako metóda riešenia výchovných problémov žiakov v príprave budúcich učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 6-15 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. ČONKOVÁ, Andrea. Riešenie výchovných problémov žiakov prostredníctvom prípadových štúdií ako súčasť prípravy budúcich pedagógov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 3-6. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Prípadová štúdia ako vyučovací prostriedok a vyučovací cieľ. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 15-20. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. KÚBEKOVÁ, Anna. Ignorancia zo strany spolužiakov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 21-24. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Odborová didaktika ako most medzi teóriou a praxou ekonomického vzdelávania – podpora jej výučby pomocou prípadových štúdií. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 25-30. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Postoje študentov k využívaniu prípadových štúdií v pedagogickej praxi. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 31-36. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. PASIAR, Ladislav. Prípadové štúdie - tradičné alebo digitálne? In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 37-46. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. VELICHOVÁ, Ľudmila. Zneužívanie mobilov žiakmi stredných škôl ako problémová výchovná situácia. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 47-52. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. ŽIDO, Lukáš. Prípadové śtúdie ako nástroj edukácie v dištančnom vzdelávaní. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 53-60. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Zostavovateľské a grafické práce: Jaromír Novák, Jana Kopásková ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. CD-ROM 60 s. [3 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4881-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]