Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Jaromír. Project approach to teaching and learning economics. In R&E Source : open online journal for research and education [elektronický zdroj]. - Österreich : Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2017. ISSN 2313-1640, December 2017, special issue, s. 126-131 online.
  článok

  článok


 2. NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Projektové vyučovanie - teoretické východiská verzus jeho vnímanie učiteľmi v pedagogickej praxi. In Media4u Magazine. - Česká republika : Ing.Jan Chromy, Phd, 2017. ISSN 1214-9187, 2017, roč. 14, č. 1, s. 12-18.
  článok

  článok


 3. NOVÁK, Jaromír. Prípadová štúdia ako východisko pre projektové vyučovanie v ekonomických predmetoch. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017] [elektronický zdroj]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 96-100 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. NOVÁK, Jaromír. Vízia systému prípravy učiteľov ekonómov v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania: "Učiace sa Slovensko". In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-38-8, s. 98-104 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. NOVÁK, Jaromír. Základné prvky vyučovacieho procesu a súvisiaca terminológia. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 29-35 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Využitie projektového vyučovania na hodinách účtovníctva na obchodných akadémiách. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 53-59 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií : príklady a úlohy. Recenzenti: Jaromír Novák, Irena Zakharová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 234 s. [11,17 AH]. ISBN 978-80-225-4416-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 8. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva B. Recenzentky Katarína Máziková, Oľga Ferenčiková. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 309 s. [17,07 AH]. ISBN 978-80-225-4403-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 9. NOVÁK, Jaromír. Komparácia princípov projektového manažmentu a projektového vyučovania. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 96-104 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. NOVÁK, Jaromír. Význam manažérskych zručností učiteľa pre projektové vyučovanie. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 20-28 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok