Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 315  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0004758^"
 1. BELANOVÁ, Katarína. Evaluation of Economic Indicators of Small and Medium - Sized Enterprises in the Slovak Republic After the Outbreak of Coronavirus Crisis. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 6-9 online.
  článok

  článok

 2. BELANOVÁ, Katarína. Development of Economic Performance of Small and Medium – sized Enterprises in the Slovak Republic in the Context of the Impact of COVID - 19. In XVII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management - Plovdiv / Bulgaria. Proceedings of XVII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series on Economics, Business and Management-Plovdiv : Proceedings. - Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development, 2022. ISBN 978-619-203-323-1, pp. 145-150 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 3. KOVÁČOVÁ, Kristína. Crowdfunding: inovatívna forma financovania podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HRICOVÁ, Katarína. Alternatívne zdroje financovania MSP : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. CERJAN, Radovan. Ukazovatele zadlženosti vo finančnej analýze podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. MIŠKIV-PAVLÍKOVÁ, Kristína. Ukazovatele likvidity vo finančnej analýze podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. HLAVA, Filip. Ukazovatele rentability vo finančnej analýze podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. KOHÚTOVÁ, Alžbeta. Získavanie externých zdrojov financovania v jednotlivých právnych formách podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. MUSILOVÁ, Alica. Financovanie investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. HORVÁTHOVÁ, Ivana. Manažment zásob vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Belanová. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha