Výsledky vyhľadávania

 1. FIALOVÁ, Simona. Ochrana finančného spotrebiteľa a finančná gramotnosť v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 2. DIŠKANOVÁ, Nikola. Vývojové trendy bankových sústav - modely centrálneho bankovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 3. NOVÁK, Marcel. Banking union. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 70-74 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 4. BINDAS, Bohdan. Protimonopolné regulovanie vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 5. LISÝ, Michal. Banková únia – budúcnosť Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. NOVÁK, Marcel. A Microeconomic Aspects and Consequences of Price Development in the V4 Countries. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, ss. 214-223. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 7. Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Anetta Čaplánová, Marcel Novák ... [et al.] ; zostavili: Anetta Čaplánová, Marcel Novák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. CD-ROM 196 s. [10 AH]. VEGA 1/0020/16, VEGA 1/0975/15. ISBN 978-80-225-4555-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. NOVÁK, Marcel. The Impact of ECB Monetary Policy Decisions on European Economy. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 337-344 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 9. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - KUBOVIČ, Adam. The Effect of the Foreign Direct Investment on the Economy: Evidence from Slovakia. In Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-15-8, pp. 255-269 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 10. NOVÁK, Marcel. Banking Union – Past, Present and Future. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 309-317 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok