Výsledky vyhľadávania

 1. SOBOSLAI, Ján. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. KUBAS, Richard. Makroprudenčná politika vo vybraných krajinách v krízovom a pokrízovom období : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. DARMO, Ľubomír - NOVÁK, Marcel - LISÝ, Ján. Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 4, s. 443-461 online. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. DARMO, Ľubomír et al. Determinants of the FDI Inflow into the Visegrad Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1057-1080 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Marcel - KLENKOVÁ, Dáša. The European Banking Union: Costs and Benefits. In Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. - Warszawa : Poltext, 2020. ISBN 978-83-8175-233-6, pp. 59-74. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 6. NOVÁK, Marcel. Inflation in the V4 Countries - Macroeconomic Consequences. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4609-6, pp. 159-167. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. STREČANSKÁ, Terézia. Finančná gramotnosť a ochrana finančného spotrebiteľa : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. NOVÁK, Marcel. Prieskum finančnej gramotnosti v Slovenskej republike. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 169-178 online. VEGA 1/0246/16, VEGA 14/0356/19.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Marcel. Stability in the Banking Sector in European Union. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 195-201. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. IŠTVANCOVÁ, Monika. Banková únia - budúcnosť EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha