Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Marcel. Novák: Kroky medzinárodných inštitúcií a zoskupení sú najlepším možným riešením súčasného stavu. In Zahraničná politika. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA. ISSN 1336-7218, 2021, 29.03., s. 1-8 online.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - DARMO, Ľubomír. Financial Literacy Survey in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 2327-2570, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 39-56 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 3. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonómia : praktikum. Recenzenti: Žaneta Lacová, Marcel Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 227 s. [11,4 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-571-0418-6. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 4. NOVÁK, Marcel - KLENKOVÁ, Dáša. The European Banking Union: Costs and Benefits. In Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. - Warszawa : Poltext, 2020. ISBN 978-83-8175-233-6, pp. 59-74. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 5. KUBAS, Richard. Makroprudenčná politika vo vybraných krajinách v krízovom a pokrízovom období : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. SOBOSLAI, Ján. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. DARMO, Ľubomír - NOVÁK, Marcel - LISÝ, Ján. Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 4, s. 443-461 online. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. DARMO, Ľubomír et al. Determinants of the FDI Inflow into the Visegrad Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1057-1080 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol. The Central Bank Independence in the "New" World. In 7th Annual Winter Global Business Conference 2019. Innovation Institute International Winter Conference. Winter Global Business Conference and Winter Global Education, Teaching & Learning Conference : Innovation Institute International Winter Conferences 2019 : conference proceedings : January 28th - February 1st, 2019, Tignes, France. - Zagreb : Innovation Institute, 2019. ISSN 2584-6302, pp. 91-97. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 10. IŠTVANCOVÁ, Monika. Banková únia - budúcnosť EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha