Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Martin. Finančné deriváty a riadenie verejného dlhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, September 2013, roč. 21, č. 7, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. ROMANČÍKOVÁ, Eva - NOVÁK, Martin. Trvalo udržateľný rozvoj a priame zahraničné investície. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 : Trnava, 18.10.2012. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3, s. 310-315.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Martin. Vývoj informačnej gramotnosti v SR a EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-12].
  článok

  článok

 4. DUDOVÁ, Iveta. Medzinárodná vedecká konferencia "Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí". In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 156-157.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Martin. Informačná gramotnosť v SR a EÚ. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-9].
  článok

  článok

 6. GAŠPERANOVÁ, Agneša - NOVÁK, Martin - ŠÓŠ, Ivan. IKT v práci zamestnancov v školstve : podporný študijný materiál. Bratislava : Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970663-0-7.
 7. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Medzinárodná vedecká konferencia. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 88 s. ISBN 978-80-225-3213-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DUDOVÁ, Iveta. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 300-301.
  článok

  článok

 9. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Medzinárodná vedecká konferencia. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011 [elektronický zdroj]. Zostavili: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivana Poluchová. Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. CD-ROM [nestr.]. ISBN 978-80-225-3208-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. NAPOLITANO, Barbara - NOVÁK, Martin. Vybrané trendy talianskeho trhu práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-14].
  článok

  článok