Výsledky vyhľadávania

 1. SOLNICA, Marián. Viackriteriálne rozhodovanie za rizika : diplomová práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. LAZAR, Tomáš. Metódy párového porovnávania variant – rozhodovanie z neurčitosti : diplomová práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. RYBÁR, Patrik. QR – kód a možnosti jeho využitia v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2016. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. CHOUTKA, Matej. Metódy viackriteriálneho rozhodovania – trieda ELECTRE : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. POLÁK, Milan. Fuzzy metódy v úlohách viackriteriálneho rozhodovania : diplomová práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2016. 90 s.
  kniha

  kniha

 6. GALLOVÁ, Henrieta. Viackriteriáne rozhodovanie za rizika : diplomová práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. CHLEBO, Marek. Metódy viackriteriálneho rozhodovania – metódy založené na váženom súčte : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2016. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. CHVOSTAL, Andrej. Viackriteriálna analýza: použitie metódy PROMETHEE pre výber telefónneho operátora : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2015. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. MELKOVÁ, Annamária. Teória rozhodovania - rozhodovacie stromy a cena dodatočnej informácie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. KUČERÍK, Peter. Viackriteriálne rozhodovanie v podmienkach neurčitosti : diplomová práca. Školiteľ: Peter Bednár. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha