Výsledky vyhľadávania

 1. SOPKOVÁ, Gabriela. Národohospodárstvo. Recenzenti: Tatiana Hlušková, Miroslav Škoda. 1. vyd. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, [2016]. 93 s. [3 AH]. Vysokoškolské učebné texty. ITMS 26110230091. ISBN 978-80-89732-57-9.

 2. ŠKODA, Miroslav. Oceňovanie reálnou hodnotou v účtovnej závierke. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. ISSN 1335-5813, Zima 2011, roč. 11, č. 4, s. 133-137. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146494/FM2011-4.pdf>
  článok

  článok


 3. BOLGÁČ, Ján et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : jún 2011. 01/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [400 s. 17,640 AH]. Profiedícia. ISSN 1338-4597.

 4. ŠKODA, Miroslav. Reálna hodnota ako primárna metóda oceňovania v účtovnej závierke. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 54-61.
  článok

  článok


 5. ŠKODA, Miroslav. Je alebo nie je zásada opatrnosti v rozpore s realizačným princípom? In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 7-8, s. 89-92. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/7-8-2010-1/Je-alebo-nie-je-zasada-opatrnosti-v-rozpore-s-realizacnym-principom/>
  článok

  článok


 6. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti : základné dielo : aktuálny stav - február 2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 88 s. [4 AH]. ISSN 1337-4605.

 7. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej činnosti - aktuálny stav: apríl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. CD-ROM [118 s.]. ISSN 1337-4605.

 8. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej činnosti - aktuálny stav: február 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. 120 s. ISSN 1337-4605.

 9. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej činnosti - aktuálny stav: júl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. CD-ROM. ISSN 1337-4605.

 10. VÉPYOVÁ, Mária et al. Vnútropodnikové smernice nevyhnutné pre činnosť každej firmy : užívateľský manuál - verzia 2.1 apríl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. CD-ROM.