Výsledky vyhľadávania

 1. ČAVOJSKÝ, Peter. O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 6-7. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
  článok

  článok


 2. KUBÍČEK, Pavol et al. Akciová spoločnosť : jej organizačné a finančné riadenie : praktická príručka pre vrcholový manažment akciovej spoločnosti. 2/2007. 1. vyd. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007. 210 s. [10,5 AH]. ISSN 1335-8480.

 3. ČAVOJSKÝ, Peter. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. ISSN 0032-6984, 2006, roč. 89, č. 1, s. 87-101.
  článok

  článok


 4. ČAVOJSKÝ, Peter. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 28. februára 2005, roč. 13, č. 40.
  článok

  článok


 5. ČAVOJSKÝ, Peter. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (niektoré aspekty právnej úpravy). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0032-6984, 2004, roč. 87, č. 4, s. 334-346.
  článok

  článok