Výsledky vyhľadávania

 1. METEŇKO, Jozef - METEŇKO, Anton. Kriminalita v moloobchode ako jeden z problémov ekonomiky v 21. storočí. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník : IX. mezinárodní konference 2013, 25. leden, Kunovice, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2013. ISBN 978-80-7314-290-2, s. 305-313.
  článok

  článok

 2. METEŇKO, Anton. Manažment lokalizácie obchodných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2011. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. METEŇKO, Anton. Hodnotenie niektorých atribútov maloobchodných predajní spotrebiteľmi vo vybranej lokalite. In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1, s. 14-24. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/metenko.pdf>
  článok

  článok

 4. KRAK, Richard. Lokalizácia maloobchodných prevádzok sortimentu rýchloobrátkového tovaru vo zvolenej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Meteňko. Košice, 2010. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. JACKOVÁ, Kristína. Lokalizácia maloobchodných prevádzok vybraného sortimentu : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Meteňko. Košice, 2010. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SEMAN, Michal. Vybrané charakteristiky maloobchodnej siete : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Meteňko. Košice, 2010. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. LEJKOVÁ, Zuzana et al. Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov : prístupy a aplikácie. Košice : elfa, 2009. 195 s. [10,95 AH]. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-8086-102-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HABŽANSKÁ, Lucia. Vybrané charakteristiky maloobchodnej siete : bakalárska práca. Škol. Anton Meteňko. Košice, 2009. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MERKOVSKÁ, Gabriela. Lokalizácia maloobchodných prevádzok vybraného sortimentu : bakalárska práca. Škol. Anton Meteňko. Košice, 2009. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. METEŇKO, Anton. Prieskum vybranej lokality a správania sa spotrebiteľa. In PhD. meetings and seminars : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2755-2, s. 113-127. VEGA 1/0493/08.
  článok

  článok