Výsledky vyhľadávania

 1. MLÁKAY, Jozef et al. Tovaroznalectvo nepotravinárskych produktov : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 182 s. [9,524 AH]. ISBN 978-80-225-3394-2. [Počet ex. : 17, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 2. BARANOVIČOVÁ, Dominika. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchode s drahými kameňmi : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bocanová. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠINTAJ, Marek. Certifikácia ako základný znak hodnotenia kvality diamantov a drahých kameňov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bocanová. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. VACULČÍKOVÁ, Lucia. Ľudský faktor v systéme manažérstva kvality : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bocanová. Bratislava, 2011. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. MLÁKAY, Jozef et al. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010 dotlač. 166 s. ISBN 978-80-225-2932-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 6. ĎURČEK, Pavol. Kvalita ako základný nástroj konkurencieschopnosti v podnikoch CR : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bocanová. Bratislava, 2010. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. MAČEKOVÁ, Eva. Analýza slovenského trhu s diamantami : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bocanová. Bratislava, 2010. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. BOCANOVÁ, Mária. Investičné diamanty ako predmet obchodných vzťahov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 5-14.
  článok

  článok

 9. BOCANOVÁ, Mária. Systém manažérstva kvality ako konkurenčný faktor v domácom cestovnom ruchu. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 55-61.
  článok

  článok

 10. BOCANOVÁ, Mária. Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, 132-138.
  článok

  článok