Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Teenageri ako špecifický spotrebiteľský segment. In Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach relatívnej deprivácie a rôznych fázach životného cyklu rodiny : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4336-1, s. 95-100 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HORIL, Michal. Návrh mobilnej aplikácie ako prostriedku pre zvýšenie návštevnosti fitnescentra : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. PROČKO, Michal. Návrh efektívnej on-line aplikácie. Aplikácia ako nástroj premeny návštevníka na lojálneho zákazníka : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. BALÁŽOVÁ, Michaela. Návrhy a odporúčania pre zlepšenie marketingovej komunikácie pre rodinný podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 61 s.
  kniha

  kniha

 5. KLIMČÍKOVÁ, Eva. Motivácia zamestnancov – Kľúč k úspechu. Návrhy a odporúčania pre manažérov hotela prostredníctvom zvyšovania motivácie zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. BADUROVÁ, Darina. Návrh efektívneho marketingu pre značku Slovensko : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. KULCSÁR, Tomáš. Návrh efektívneho marketingu pre módnu značku ZARA : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. KYTOŠOVÁ, Janka. Návrhy a odporúčania pre zlepšenie vnímania celosvetových módnych značiek slovenskými spotrebiteľmi (Generáciou Y) : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 90 s.
  kniha

  kniha

 9. UHRINOVÁ, Martina. Návrh komunikačnej kampane pre uvedenie značky na trh : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 85 s.
  kniha

  kniha

 10. KULTANOVÁ, Ivana. Návrh netradičných foriem marketingovej komunikácie pre značku Ekotopfilm : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lukačovičová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha