Výsledky vyhľadávania

 1. KUBÁTOVÁ, Jaroslava - KUKELKOVÁ, Adéla. Interkulturní rozdíly v pracovní motivaci generace Y : příklad České republiky a Francie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 128 s. ISBN 978-80-244-3961-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Znalosti pro tržní praxi 2011. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. CD-ROM [945 s.]. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149529/2011-Sbornik_Znalosti.pdf> ISBN 978-80-87533-02-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ŠUCHA, Matúš - KUBÁTOVÁ, Jaroslava - BENDOVÁ, Klára. Workoholismus a technofilie - nemoc nebo životní styl? In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. ISSN 1803-8670, 2011, roč. 46, č. 3-4, s. 69-79.
  článok

  článok

 4. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomické znalosti pro tržní praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 8.-9.9.2010 [elektronický zdroj]. Editor Jaroslava Kubátová. Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. CD-ROM [504 s.]. Dostupné na : <http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovane-ekonomie/konference-kae> ISBN 978-80-904477-5-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Nová duševní práce - virtuální a interkulturní. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 228-233.
  článok

  článok

 6. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomické znalosti pro tržní praxi : publikace vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009 [elektronický zdroj]. Editor Jaroslava Kubátová. Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Víno jako multikulturní fenomén. Mezinárodní konference. Víno jako multikulturní fenomén : publikace vznikla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23.-24.4.2009 [elektronický zdroj]. Olomouc : [Univerzita Palackého v Olomouci], 2009. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Vliv informačních a komunikačních technologií na způsoby práce. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. ISSN 1212-3951, 2008, roč. 11, č. 3, s. 12-20.
  článok

  článok

 9. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference : sborník příspěvků, Olomouc 11.9.2008. [elektronický zdroj]. Olomouc : Lešingrová Romana, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-87237-00-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 : sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-903808-8-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha