Výsledky vyhľadávania

 1. BUTKOVÁ, Denisa. Migrations dans l´Union européenne : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. VALAŠÍKOVÁ, Lucia. La République slovaque 25 ans après le divorce tchéco-slovaque : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. KUHEJDOVÁ, Anna. L’importance du partenariat franco-slovaque pour une Europe unie et protectrice : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. ZICHOVÁ, Veronika. Changements de la famille au fil du temps : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. RIZEKOVÁ, Iveta. Tvorba novej učebnice francúzskych reálií. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 302-311 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2016.
  článok

  článok

 6. RIZEKOVÁ, Iveta. O význame cieľov vo výučbe cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 160-169 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. TOTKOVÁ, Nikoleta. Le langage des jeunes Français : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. BOBOKOVÁ, Karin. L'impact de la responsabilité sociale de l'entreprise sur la confiance des consommateurs : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2018. 100 s.
  kniha

  kniha

 9. SLABÁ, Miriama. Les défis fréquents du français écrit et oral pour les apprenants slovaque : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. RIZEKOVÁ, Iveta. La communication scientifique en milieu universitaire. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Daniel Lančarič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 127 s. [6,40 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4546-4. [Počet ex. : 17, z toho voľných 15, prezenčne 2]