Výsledky vyhľadávania

 1. RIZEKOVÁ, Iveta. K otázke variability v akademickom písaní. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 207-218 online.
  článok

  článok

 2. RIZEKOVÁ, Iveta. La Dynamique Lexicale du Français de Spécialité. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 50-58 online.
  článok

  článok

 3. DAABOUSOVÁ, Nada. Marketing sportif et la popularisation du sport en Slovaquie : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 4. LITAVCOVÁ, Lucia. La politique linguistique de l´Union européenne : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. RIZEKOVÁ, Iveta - KALAŠ, Filip. Die Wortbildung in der französischen Sprache. In Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11020-6, s. 167-215 [2,63 AH].
  článok

  článok

 6. BUTKOVÁ, Denisa. Migrations dans l´Union européenne : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. KUHEJDOVÁ, Anna. L’importance du partenariat franco-slovaque pour une Europe unie et protectrice : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. ZICHOVÁ, Veronika. Changements de la famille au fil du temps : bakalárska práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. VALAŠÍKOVÁ, Lucia. La République slovaque 25 ans après le divorce tchéco-slovaque : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Rizeková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. RIZEKOVÁ, Iveta. Tvorba novej učebnice francúzskych reálií. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 302-311 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2016.
  článok

  článok