Výsledky vyhľadávania

 1. VALACHOVÁ, Andrea - FIFEKOVÁ, Elena - VALACH, Matej. Economic Growth and Social and Environmental Impacts. Reviewers: Roman Chandoga, Karol Morvay. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 139 s. [4,7 AH]. VEGA 1/0431/16, VEGA 1/0716/19, VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-7598-664-1.
 2. FIFEKOVÁ, Elena et al. Ekonomický rast a blahobyt. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 99 s. [5 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4601-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. CHANDOGA, Roman. EFSI ako možný nástroj podpory konvergencie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 21-23.
  článok

  článok

 4. FIFEKOVÁ, Elena - FIFEK, Edmund. Výkonnosť a konkurenčná schopnosť Európskej únie a jej členov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [78 s., 3,6 AH]. VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-4378-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. GÁLOVÁ, Lucia. Analýza spotrebných výdavkov domácností na Slovensku a ich komparácia s vyspelými krajinami EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. PETRO, Martin. Zmena klímy a energetika ako cieľ stratégie Európa 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. TREBICHALSKÁ, Miriama. Populačný vývoj a jeho charakteristiky na začiatku 21. storočia : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. VANDÁKOVÁ, Bronislava. Postavenie Národnej banky Slovenska po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. BLAŠKOVÁ, Kristína. Výdavky Slovenskej republiky na vedu a výskum a ich vplyv na výkonnosť ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČIKOVÁ, Viera. Vplyv malých a stredných podnikov na ekonomiku Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2016. 38 s.
  kniha

  kniha