Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIGOVÁ, Martina - URBANCOVÁ, Hana - FEJFAR, Jiří. Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. ISSN 1804-1728, 2012, no. 1, s. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 2. KÖNIGOVÁ, Martina - HRON, Jan. Methodology for the identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2012. ISSN 0139-570X, 2012, vol. 58, no. 8, pp. 347-353.
  článok

  článok

 3. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Může se podnik připravit na krizi? In Controlling : aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování. - Praha : Point Consulting, 2009. ISSN 1801-6251, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 5 - 6.
  článok

  článok

 4. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 253 s. Expert. ISBN 978-80-247-3156-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 2, prezenčne 8]
 5. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Krizová výbava manažera. In Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720, Červen 2005, roč. 40, č. 6, s. 76-77.
  článok

  článok