Výsledky vyhľadávania

  1. Principles, rules and limits of europeanisation of national legal system. Maribor : Faculty of law University of Maribor ; Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2011. 383 s. MSM 0021622405. ISBN 978-961-6399-62-41. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 366. ISBN 978-80-210-5067-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži : (vybrané kapitoly). Brno : Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 146 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 362. ISBN 978-80-210-5051-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  4. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno : Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2010. 146 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 379. ISBN 978-80-210-5362-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí : (vybrané problémy). Brno : Masarykova univerzita, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 355. ISBN 978-80-210-4982-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. RONOVSKÁ, Kateřina. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 140 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 356. ISBN 978-80-210-4980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. SCHELLE, Karel. Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik : (ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Rechtsangleichung in Europa). Brno : Masarykova univerzita, 2009. 148 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 361. ISBN 978-80-210-5052-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. HURDÍK, Jan. Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 160 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 359. ISBN 978-80-210-5042-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. ZEMAN, Jiří. Přistoupení k EU a nutnost provádění ústavních změn. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 152 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 363. ISBN 978-80-210-5043-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální ochrana zaměstnanců při restrukturalizaci podniků. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 74 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 353. ISBN 978-80-210-4984-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]