Výsledky vyhľadávania

 1. PARAJKA, Branislav. Possibilities for Voluntary IFRS Adoption in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 140-144. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. PARAJKA, Branislav. Účtovná závierka obchodníka s cennými papiermi v SR. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Špeciálne vydanie, s. 43-59. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. PARAJKA, Branislav. Účtovné špecifiká európskej spoločnosti, európskeho družstva alebo európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom v SR. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 13 online.
  článok

  článok

 4. PARAJKA, Branislav. Účtovné špecifiká európskej spoločnosti, európskeho družstva alebo európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom v SR. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 217-222 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 5. Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Anita Romanová, Beáta Bednárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 80 s. VEGA 1/0517/20. ISBN 978-80-225-4782-6.
 6. UŽÍKOVÁ, Lenka - SIGETOVÁ, Katarína. Využitie blockchainu ako kontrolného nástroja v daňovej oblasti v podmienkach Slovenskej republiky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 70-80 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 7. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Ekonomická kriminalita vo virtuálnom svete kryptomien. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 4-10 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 8. DOMARACKÁ, Denisa. Vplyv údajovej analýzy a blockchain na audit účtovnej závierky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 11-17 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Blockchain ako možnosť eliminovania ekonomickej kriminality. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 18-23 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. KAREŠ, Ladislav. Transformácia virtuálnej meny do majetku účtovnej jednotky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 24-29 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok