Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - MIŠÚN, Juraj. Key Competencies of Agricultural Managers in the Acute Stage of the COVID-19 Crisis. In Agriculture : [International Scientific Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2077-0472, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 1-17 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta et al. Forms of Further Corporate Education in the Slovakian Construction Industry. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Education and e-Learning Research. - Michigan : Asian Online Journal Publishing Group. ISSN 2410-9991, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 249-263 online.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - MIŠÚN, Juraj. Innovative Work Behavior—A Key Factor in Business Performance? The Role of Team Cognitive Diversity and Teamwork Climate in This Relationship. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol. 14, no. 4, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 4. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. State of Cooperation Between Universities and Startups in the Business Ecosystem in Slovakia. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIV. a Kvalita života X : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2020. ISBN 978-80-89372-83-6, s. 44-54 online.
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj - DĚDEČKOVÁ, Nina. Kontrola, kontrolovanie a controlling v kontexte priemyslu 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 28-37 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. MIŠÚN, Juraj. Česká a slovenská teória kontrolovania v manažmente – rešerš knižnej literatúry. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 391-403 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Convergence of Two Controlling Terms. Do We Face a Common Future Between Controlling and Management Accounting? In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online.
  článok

  článok

 8. PAPRSKÁROVÁ, Paulína - MIŠÚN, Juraj. Dôležitosť využitia samokontroly v kontrolnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 361-368 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 9. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. What is Good About Control(-ling). In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 52-64 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok