Výsledky vyhľadávania

 1. STEINHAUSER, Dušan. Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách : monografia. Recenzenti: Ľuboš Pavelka, Peter Árendáš, Miroslava Čukanová, Rastislav Martiška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 89 s. [6,07 AH]. ISBN 978-80-225-4808-3.
 2. STEINHAUSER, Dušan - PAVELKA, Ľuboš. Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Zuzana Kittová, Erika Mária Jamborová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 139 s. [8,058 AH]. ISBN 978-80-225-4804-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. PAVELKA, Ľuboš - RUŽEKOVÁ, Viera - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ. Recenzenti: Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vydání. Praha : Leges, 2021. 196 s. [11,17 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-7502-503-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 4. PAVELKA, Ľuboš. Firmy sa po kríze viac uzavrú do seba. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 27. apríla 2020, roč. 28, č. 80, s. 3.
  článok

  článok

 5. PAVELKA, Ľuboš. Mzdové bájky. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2020. ISSN 1335-4051, 20. januára 2020, roč. 30, č. 15, s. 12.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš. Vinníci nízkych penzií. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2020. ISSN 1335-4051, 13. januára 2020, roč. 30, č. 9, s. 12.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - PAVELKA, Ľuboš. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 5, s. 554-568 online. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0777/20, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
 10. MRVÁŇ, Tomáš. Neštandardné bankové operácie v medzinárodnom firemnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha