Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULOVÁ, Natália. Nové trendy v elektronickom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. MACH, Peter. Marketing v prostredí digitálnych asistentov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. GALLIKOVÁ, Stanislava. Cestovný ruch v prostredí Smart Cities : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. SCHWARZOVÁ, Aneta. Nové trendy v elektronickom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 5. SMÍKAL, Peter. Marketing orientovaný na viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania: Význam, benefity, budúcnosť : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. CIBULA, Dominik. Marketing v prostredí digitálnych asistentov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMAŠCOVÁ, Michaela. Nové trendy v elektronickom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 91 s.
  kniha

  kniha

 8. VÁVRA, Michal. Vplyv nanotechnológii na ekonomiku Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 99 s.
  kniha

  kniha

 9. MOKRÁŇOVÁ, Paulína. Nové trendy v digitálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Peter Červenka, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 262 s. [17,68 AH]. ISBN 978-80-225-4787-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha