Výsledky vyhľadávania

 1. MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Peter Červenka, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 262 s. [17,68 AH]. ISBN 978-80-225-4787-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. TOMAŠCOVÁ, Michaela. Nové trendy v elektronickom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 91 s.
  kniha

  kniha

 3. VÁVRA, Michal. Vplyv nanotechnológii na ekonomiku Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2020. 99 s.
  kniha

  kniha

 4. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 103 s. [7,055 AH]. ISBN 978-80-225-4726-0.
 5. VETERNÍKOVÁ, Mária. Postupy pri uzatváraní poistných zmlúv a ich špecifikácia. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 97-103 online.
  článok

  článok

 6. POTISKOVÁ, Ingrid. The Fight to Reduce Food Waste Also Depends on Consumer Behaviour. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 76-83.
  článok

  článok

 7. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 60-68.
  článok

  článok

 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Poistenie osôb. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 33-43.
  článok

  článok

 9. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Filmové dielo. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 25-32.
  článok

  článok

 10. STANKOVÁ, Monika. Identifikácia závislosti medzi vybranými demografickými ukazovateľmi a na zdravie orientovaným nákupným správaním spotrebiteľov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 84-91.
  článok

  článok