Výsledky vyhľadávania

 1. KINČOKOVÁ, Michaela. Inovácie retailového bankovníctva v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVÁČ, Marcel. Nové trendy v marketingu na sociálnych sieťach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. VÁVRA, Michal. Machine learning v informačných systémoch podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 4. VIRGOVIČ, Branislav. Medzinárodné virtuálne súťaže a ich tok financií : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha


 5. CIBULA, Dominik. Platobné systémy pri obchodovaní na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. ČERVENKA, Peter - VÁVRA, Michal. Integrácia inteligentných systémov do podnikového prostredia. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 5-16 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ŠTOLOVSKÝ, Matej. Business Intelligence v cloude : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČIKOVÁ, Lucia. Využívanie nástrojov Business Discovery : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. FILČÍKOVÁ HALVONÍKOVÁ, Mária. Využitie online marketingových nástrojov pri marketingových aktivitách neziskovej organizácie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 10. PIVKOVÁ, Lenka. Nové trendy v marketingu na sociálnych sieťach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Červenka. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha